Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczególnie polecamy

Wyłączenie komercjalizacji z...

Praktyka pokazuje jednak, że bardzo dużą część dóbr intelektualnych, do których można na rynku nabyć prawa od państwowych jednostek badawczych nie...

Wyłączenie komercjalizacji z...
Modele regulacji prowadzenia...
Wykorzystanie osocza i...
Projektowanie i...

Ekspert transferu technologii to:

Praktyczny przewodnik

po zagadnieniach dotyczących procesów komercjalizacji wyników badań i rozwoju (B+R) i transferu technologii. Ekspert transferu technologii to także źródło umów komercjalizacji i instrukcji zarządzania wartością intelektualną.

Dla fachowców

skierowany do ekspertów transferu technologii, specjalistów ds. komercjalizacji B+R, działów transferu technologii PJB oraz prawników, księgowych PJB i spółek typu: venture capital/private equity.

Vademecum pomocy

porady eksperckie umożliwiające sprawne zarządzanie wartością intelektualną, przeprowadzanie skutecznych patentów i transfer technologii opartej na wiedzy.

Gotowe rozwiązania

obejmujące zagadnienia prawne, ekonomiczne, księgowe związane ze skutecznymi metodami zarobkowego transferu technologii; skupiające się na procesach wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R.