Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczególnie polecamy

Zmiany w prawie własności...

Już wkrótce wejdą w życie trzy ustawy zmieniające przepisy ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (PWP). Zaczną one obowiązywać...

Zmiany w prawie własności...
Program pre-akceleracyjny dla...
Październik miesiącem...
Co nowego wniesienie ustawa o...

Ważne wydarzenia i terminy

 

Ekspert transferu technologii to:

Praktyczny przewodnik

po zagadnieniach dotyczących procesów komercjalizacji wyników badań i rozwoju (B+R) i transferu technologii. Ekspert transferu technologii to także źródło umów komercjalizacji i instrukcji zarządzania wartością intelektualną.

Dla fachowców

skierowany do ekspertów transferu technologii, specjalistów ds. komercjalizacji B+R, działów transferu technologii PJB oraz prawników, księgowych PJB i spółek typu: venture capital/private equity.

Vademecum pomocy

porady eksperckie umożliwiające sprawne zarządzanie wartością intelektualną, przeprowadzanie skutecznych patentów i transfer technologii opartej na wiedzy.

Gotowe rozwiązania

obejmujące zagadnienia prawne, ekonomiczne, księgowe związane ze skutecznymi metodami zarobkowego transferu technologii; skupiające się na procesach wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R.