Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczególnie polecamy

Co nowego wniesienie ustawa o...

Celem nowych przepisów jest usunięcie barier prawnych w wykonywaniu działalności innowacyjnej, wzmocnienie współpracy nauki z przedsiębiorcami oraz...

Co nowego wniesienie ustawa o...
Wspólny instytut patentowy...
Zarządzanie zasobami ludzkimi...
Warranty subskrypcyjne...

Polecamy

Narodowe Centrum Badań i RozwojuBridge AlfaBridge MentorBridge VCSIMS - Science Infrastructure Management Support

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny

Ekspert transferu technologii to:

Praktyczny przewodnik

po zagadnieniach dotyczących procesów komercjalizacji wyników badań i rozwoju (B+R) i transferu technologii. Ekspert transferu technologii to także źródło umów komercjalizacji i instrukcji zarządzania wartością intelektualną.

Dla fachowców

skierowany do ekspertów transferu technologii, specjalistów ds. komercjalizacji B+R, działów transferu technologii PJB oraz prawników, księgowych PJB i spółek typu: venture capital/private equity.

Vademecum pomocy

porady eksperckie umożliwiające sprawne zarządzanie wartością intelektualną, przeprowadzanie skutecznych patentów i transfer technologii opartej na wiedzy.

Gotowe rozwiązania

obejmujące zagadnienia prawne, ekonomiczne, księgowe związane ze skutecznymi metodami zarobkowego transferu technologii; skupiające się na procesach wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R.