Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczególnie polecamy

Narodowy Instytut...

Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym (dalej NIT), który ma zastąpić znaczną część instytutów badawczych, jest w obecnej chwili w...

Narodowy Instytut...
Wady i zalety poszczególnych...
Terapie eksperymentalne (ATMP)...
Zmiana strategii...

Ekspert transferu technologii to:

Praktyczny przewodnik

po zagadnieniach dotyczących procesów komercjalizacji wyników badań i rozwoju (B+R) i transferu technologii. Ekspert transferu technologii to także źródło umów komercjalizacji i instrukcji zarządzania wartością intelektualną.

Dla fachowców

skierowany do ekspertów transferu technologii, specjalistów ds. komercjalizacji B+R, działów transferu technologii PJB oraz prawników, księgowych PJB i spółek typu: venture capital/private equity.

Vademecum pomocy

porady eksperckie umożliwiające sprawne zarządzanie wartością intelektualną, przeprowadzanie skutecznych patentów i transfer technologii opartej na wiedzy.

Gotowe rozwiązania

obejmujące zagadnienia prawne, ekonomiczne, księgowe związane ze skutecznymi metodami zarobkowego transferu technologii; skupiające się na procesach wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R.