Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczególnie polecamy

Pamiętaj o obowiązku...

Spółki celowe mają określone obowiązki o charakterze sprawozdawczym, które w typowej sytuacji powinny być zrealizowane do końca czerwca każdego...

Pamiętaj o obowiązku...
Kapitał podwyższonego ryzyka...
Ulga na nowe technologie...
Druk 3D – przełomowa...

Polecamy

Narodowe Centrum Badań i RozwojuBridge AlfaBridge MentorBridge VCSIMS - Science Infrastructure Management Support

Masz pytanie w sprawie zarządzania infrastrukturą badawczą? Zapytaj eksperta

Doradztwo SIMS
Doradztwo SIMS
Zarządzanie infrastrukturą badawczą
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie

Ekspert transferu technologii to:

Praktyczny przewodnik

po zagadnieniach dotyczących procesów komercjalizacji wyników badań i rozwoju (B+R) i transferu technologii. Ekspert transferu technologii to także źródło umów komercjalizacji i instrukcji zarządzania wartością intelektualną.

Dla fachowców

skierowany do ekspertów transferu technologii, specjalistów ds. komercjalizacji B+R, działów transferu technologii PJB oraz prawników, księgowych PJB i spółek typu: venture capital/private equity.

Vademecum pomocy

porady eksperckie umożliwiające sprawne zarządzanie wartością intelektualną, przeprowadzanie skutecznych patentów i transfer technologii opartej na wiedzy.

Gotowe rozwiązania

obejmujące zagadnienia prawne, ekonomiczne, księgowe związane ze skutecznymi metodami zarobkowego transferu technologii; skupiające się na procesach wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R.