Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczególnie polecamy

Zarządzanie spółką...

Najlepszym rozwiązaniem, dotyczącym rozwoju nowej koncepcji przez powołanie spółki technologicznej, jest zatrudnienie profesjonalnego managera do...

Zarządzanie spółką...
Nowe zasady działania na rynku...
Wsparcie komercjalizacji...
Narodowy Instytut...

Ekspert transferu technologii to:

Praktyczny przewodnik

po zagadnieniach dotyczących procesów komercjalizacji wyników badań i rozwoju (B+R) i transferu technologii. Ekspert transferu technologii to także źródło umów komercjalizacji i instrukcji zarządzania wartością intelektualną.

Dla fachowców

skierowany do ekspertów transferu technologii, specjalistów ds. komercjalizacji B+R, działów transferu technologii PJB oraz prawników, księgowych PJB i spółek typu: venture capital/private equity.

Vademecum pomocy

porady eksperckie umożliwiające sprawne zarządzanie wartością intelektualną, przeprowadzanie skutecznych patentów i transfer technologii opartej na wiedzy.

Gotowe rozwiązania

obejmujące zagadnienia prawne, ekonomiczne, księgowe związane ze skutecznymi metodami zarobkowego transferu technologii; skupiające się na procesach wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R.