Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczególnie polecamy

Warranty subskrypcyjne...

Warranty mogą być wykorzystywane jako instrument służący wynagradzaniu uczelni publicznej w związku z komercjalizacją wyników prac B + R dokonywaną...

Warranty subskrypcyjne...
Nowelizacja prawa własności...
Kto i kiedy decyduje o...
Połączenie uczelnianych spółek...

Polecamy

Narodowe Centrum Badań i RozwojuBridge AlfaBridge MentorBridge VCSIMS - Science Infrastructure Management Support

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny

Ekspert transferu technologii to:

Praktyczny przewodnik

po zagadnieniach dotyczących procesów komercjalizacji wyników badań i rozwoju (B+R) i transferu technologii. Ekspert transferu technologii to także źródło umów komercjalizacji i instrukcji zarządzania wartością intelektualną.

Dla fachowców

skierowany do ekspertów transferu technologii, specjalistów ds. komercjalizacji B+R, działów transferu technologii PJB oraz prawników, księgowych PJB i spółek typu: venture capital/private equity.

Vademecum pomocy

porady eksperckie umożliwiające sprawne zarządzanie wartością intelektualną, przeprowadzanie skutecznych patentów i transfer technologii opartej na wiedzy.

Gotowe rozwiązania

obejmujące zagadnienia prawne, ekonomiczne, księgowe związane ze skutecznymi metodami zarobkowego transferu technologii; skupiające się na procesach wdrożenia i komercjalizacji wyników prac B+R.