Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dz.U.2017.1311

Metryka dokumentu

 • Data uchwalenia: 17.12.2004
 • Data publikacji: 05.02.2013
 • Główna data wejścia w życie: 01.07.2005
 • Lista aktów zmieniających:
  • Dz.U.2005.249.2104
  • Dz.U.2006.79.551
  • Dz.U.2009.19.101
  • Dz.U.2009.157.1241
  • Dz.U.2009.223.1778
  • Dz.U.2009.157.1241
  • Dz.U.2010.182.1228
  • Dz.U.2011.240.1429
  • Dz.U.2012.951
  • Dz.U.2012.1529
  • Dz.U.2013.168
  • Dz.U.2016.1020
  • Dz.U.2016.1250
  • Dz.U.2016.1920
  • Dz.U.2016.2260
 • Data rozpoczęcia obowiązywania wersji: 01.01.2017
 • Data zakończenia obowiązywania wersji: 14.12.2016

Spis treści

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

<<tekst jednolity>>