Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Sprawozdawczość budżetowa.

Dz.U.2016.1015

Metryka dokumentu

  • Data uchwalenia: 16.01.2014
  • Data publikacji: 12.07.2016
  • Główna data wejścia w życie: 24.01.2014
  • Data rozpoczęcia obowiązywania wersji: 24.01.2014
W tej chwili treść wybranego przez Państwa aktu prawnego dostępna jest wyłącznie w formacie PDF. Trwają już jednak prace nad tym, aby plik ten został zastąpiony przez wersję tekstową. Akt w nowym formacie zostanie opublikowany na stronie tak szybko, jak to tylko jest możliwe.