Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Kodeks spółek handlowych.

Dz.U.2017.1577

Metryka dokumentu

 • Data uchwalenia: 15.09.2000
 • Data publikacji: 29.09.2016
 • Główna data wejścia w życie: 01.01.2001
 • Lista aktów zmieniających:
  • Dz.U.2001.102.1117
  • Dz.U.2003.49.408
  • Dz.U.2003.229.2276
  • Dz.U.2005.132.1108
  • Dz.U.2005.183.1538
  • Dz.U.2005.184.1539
  • Dz.U.2006.133.935
  • Dz.U.2006.208.1540
  • Dz.U.2008.86.524
  • Dz.U.2008.118.747
  • Dz.U.2008.217.1381
  • Dz.U.2008.231.1547
  • Dz.U.2009.13.69
  • Dz.U.2009.42.341
  • Dz.U.2009.104.860
  • Dz.U.2009.13.69
  • Dz.U.2011.102.585
  • Dz.U.2011.106.622
  • Dz.U.2011.133.767
  • Dz.U.2011.201.1182
  • Dz.U.2011.92.531
  • Dz.U.2011.234.1391
  • Dz.U.2012.596
  • Dz.U.2012.1342
  • Dz.U.2012.1529
  • Dz.U.2013.433
  • Dz.U.2013.1030
  • Dz.U.2014.265
  • Dz.U.2014.1161
  • Dz.U.2015.4
  • Dz.U.2015.1333
  • Dz.U.2015.978
  • Dz.U.2015.1830
  • Dz.U.2015.4
  • Dz.U.2016.615
  • Dz.U.2016.1202
  • Dz.U.2016.1578
  • Dz.U.2016.1579
  • Dz.U.2016.996
 • Data rozpoczęcia obowiązywania wersji: 09.10.2016
 • Data zakończenia obowiązywania wersji: 09.10.2016

Spis treści

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks spółek handlowych

<<tekst jednolity>>