Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stan prawny: 1 września 2017 r.

Metryka dokumentu

  • Data uchwalenia: 27.07.2005
  • Data publikacji: 15.11.2016
  • Główna data wejścia w życie: 01.09.2005
  • Data rozpoczęcia obowiązywania wersji: 01.09.2005
  • Data zakończenia obowiązywania wersji: 01.01.2017

Spis treści

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

<<tekst jednolity>>