Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Finanse publiczne.

Stan prawny: 10 listopada 2017 r.

Metryka dokumentu

  • Data uchwalenia: 27.08.2009
  • Data publikacji: 18.11.2016
  • Główna data wejścia w życie: 01.01.2010
  • Data rozpoczęcia obowiązywania wersji: 01.01.2010

Spis treści

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych


Data ogłoszenia: 2017-11-10
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2017
Pozycja: 2077
Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTreść ustawy