Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2017.1447

Metryka dokumentu

 • Data uchwalenia: 30.04.2010
 • Data publikacji: 24.06.2016
 • Główna data wejścia w życie: 01.10.2010
 • Lista aktów zmieniających:
  • Dz.U.2010.257.1726
  • Dz.U.2011.84.455
  • Dz.U.2011.185.1092
  • Dz.U.2012.951
  • Dz.U.2014.1146
  • Dz.U.2014.1198
  • Dz.U.2014.1788
  • Dz.U.2015.249
  • Dz.U.2015.2281
  • Dz.U.2016.900
 • Data rozpoczęcia obowiązywania wersji: 24.06.2016

Spis treści

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

<<tekst jednolity>>