Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2017.776

Metryka dokumentu

  • Data uchwalenia: 30.06.2000
  • Data publikacji: 13.04.2017
  • Główna data wejścia w życie: 22.08.2001
  • Data rozpoczęcia obowiązywania wersji: 22.08.2001
W tej chwili treść wybranego przez Państwa aktu prawnego dostępna jest wyłącznie w formacie PDF. Trwają już jednak prace nad tym, aby plik ten został zastąpiony przez wersję tekstową. Akt w nowym formacie zostanie opublikowany na stronie tak szybko, jak to tylko jest możliwe.