Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Film Zgłoszenie PCT

Zgłoszenie PCT

Istnieje wiele korzyści wynikających ze składania zgłoszenia PCT, m.in.:
• 18 miesięcy dodane do roku pierwszeństwa; w tym czasie można kontynuować poszukiwania partnerów i/lub wsparcia finansowego na rozwój swojego wynalazku; dodatkowy czas pozwala również uzyskać więcej informacji na temat rynków zainteresowania zgłoszeniem krajowym;
• system PCT zapewnia z pomocą Międzynarodowego Organu Poszukiwań sprawozdanie z poszukiwania międzynarodowego (ISR, ang. International Search Report) oraz opinię pisemną (WO, ang. Written Opinion), pomagającą oszacować prawdopodobieństwo uzyskania patentu. Daje to możliwość zapoznania się z publikacjami, które były dostępne przed datą pierwszeństwa
(znanymi również jako stan techniki), co pozwala skorygować wnioski przed złożeniem zgłoszeń krajowych. ISR i WO są również ważne dla poznania wartości zastrzeżonego wynalazku przed wydaniem tysięcy euro na zgłoszenia krajowe;
• przepisy PCT dają możliwość składania nieformalnych komentarzy i zastrzegania w odpowiedzi na ISR i WO poprawek, które nie wykraczają poza wnioskowane ujawnienie;
• zgłoszenie PCT jest publikowane 18 miesięcy po dacie pierwszeństwa; publikacja ta jest w istocie pierwszą publikacją wynalazku, ujawnionego w PCT i w dokumencie pierwszeństwa;
• system PCT daje wnioskodawcy możliwość wskazania, czy wynalazek ujawniony w zgłoszeniu ma być dostępny dla celów licencjonowania; po publikacji zgłoszenia PCT informacje dotyczące dostępności licencji są prezentowane w danych bibliograficznych zgłoszenia, jak przedstawiono na stronie internetowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (https://patentscope.wipo.int).

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło