Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wydarzenia i terminy

Wydarzenia i terminy Zapłata VAT, złożenie VAT-7 i informacji podsumowującej

Termin: 27 grudnia

Obowiązek podatkowy:

Złożenie deklaracji VAT-7 za listopad w przypadku podatników składających deklaracje miesięczne

Zapłata podatku VAT wynikającego ze złożonej deklaracji miesięcznej Złożenie informacji podsumowującej czynności wewnątrzwspólnotowe dokonane w listopadzie,

Złożenie informacji podsumowującej w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług w obrocie krajowym, dla których podatnikiem jest nabywca, dokonanych w listopadzie

Termin: 31 grudnia

Obowiązek podatkowy:

Możliwość złożenia zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rezygnacji z rachunkowej metody ustalania różnic kursowych w kolejnym roku podatkowym

Uwaga: możliwe dopiero po upływie trzech lat podatkowych licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda

Możliwość złożenia zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rezygnacji z odmiennego sposobu ustalania limitu dla zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od otrzymanej od podmiotów powiązanych pożyczki

Uwaga: możliwe dopiero po upływie trzech lat podatkowych licząc łącznie z rokiem podatkowym, w którym została przyjęta ta metoda

 

 

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło