Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Aspekty księgowe nabywania przez PJB praw do wyników prac B+R

Aspekty księgowe nabywania przez PJB praw do wyników prac B+R

Jednostka może pozyskać wartości niematerialne i prawne poprzez:

1) wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych we własnym zakresie;
2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w oddzielnej transakcji;
3) nabycie w transakcji połączenia jednostek gospodarczych;
4) nabycie w drodze dotacji z innej jednostki naukowej bądź państwowej;
5) otrzymanie w drodze darowizny;
6) ujawnienie w toku inwentaryzacji.

Warte ponownego podkreślenia jest podejście do komercjalizacji wyników prac rozwojowych obejmujące całościowo to zagadnienie, tzn. od pozyskania wartości niematerialnej i prawnej do jej komercjalizacji sensu stricto.

Dzięki takiemu spojrzeniu na temat komercjalizacji, PJB będzie w stanie:
1) prawidłowo ocenić wynik księgowy na komercjalizacji;
2) prawidłowo ocenić wynik operacyjny na komercjalizacji (gdyż weźmie pod uwagę całość nakładów);
3) dostosować się do wymogów ustawy o instytutach badawczych, dotyczących rozporządzania aktywami jednostki (poprzez prawidłowe ujęcie i wycenę początkową);
4) sporządzić sprawozdanie finansowe w zgodzie z ustawą o rachunkowości.

Źródło: PwC

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło