Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Badania pre-patentowe zwiększają szanse projektu badawczego na otrzymanie patentu

Badania pre-patentowe zwiększają szanse projektu badawczego na otrzymanie patentu

W Polsce badania patentowe przeprowadza standardowo Urząd Patentowy na etapie weryfikacji zgłoszenia wynalazku. Zdarza się, że efekty badania zdolności patentowej wypadają niepomyślnie dla zgłaszającego i zapada decyzja o odmowie udzielenia prawa wyłącznego. Można zminimalizować to ryzyko przeprowadzając wstępne badania patentowe na etapie planowania projektu. Takie rozeznanie w stanie techniki potrafi przynieść zaskakujące efekty. Przede wszystkim może okazać się, że na świecie były już prowadzone badania w kierunku podobnym do planowanego. Możliwe, że istnieją już nawet opatentowane rozwiązania w interesującej naukowców dziedzinie. To jednak nie przekreśla szans projektu. Badanie stanu techniki ujawnia obszary danej dziedziny nauki, w których już prowadzone są intensywne prace ale też pozwala zidentyfikować nisze pozostające wciąż do zagospodarowania. Dysponując takimi informacjami można „dopasować” projekt, wpisać się w istniejące na rynku zapotrzebowanie i zwiększyć tym samym szanse na komercjalizację wypracowanego w wyniku badań rozwiązania. Przeprowadzenie badania stanu techniki na początkowym etapie planowania projektu skraca również czas uzyskania patentu zmniejszając ilość zapytań i wątpliwości ze strony Urzędu Patentowego. Ponadto sprawny badacz, biegły w informacji patentowej i dziedzinie nauki, której dotyczy projekt, jest w stanie na podstawie przeprowadzonego badania stanu techniki dokonać wstępnej oceny zdolności patentowej rozwiązania tylko ogólnie sformułowanego w projekcie. Zakładając, że dokonanie zgłoszenia i uzyskanie patentu czyli zapewnienie monopolu na stosowanie danego wynalazku na wskazanym rynku jest jednym z etapów komercjalizacji rozwiązania, za pomocą badań patentowych można zatem oceniać innowacyjność projektu i jego powodzenie.

Badanie stanu techniki i wstępna ocena zdolności patentowej przedsięwzięcia mogą być bardzo przydatne jako narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji biznesowych. Dla strony biznesowej chcącej nawiązać współpracę z jednostką badawczą istotne znaczenie może mieć również monitoring naukowca lub zespołu przygotowującego projekt badawczy. W tym celu specjaliści ds. informacji patentowej wykonują m. in. analizy ilości prac naukowych, zgłoszeń wynalazków i patentów oraz cytowań tych prac dostępnych w zbiorach literatury patentowej i pozapatentowej. Pozyskane informacje pozwalają w miarę obiektywnie ocenić dorobek twórców. Podobnie można oszacować dorobek naukowy jednostki badawczej, instytutu lub uczelni, dzięki której powstaje projekt. Oceniając w ten sposób „jakość” naukowca czy twórcy projektu pośrednio można dokonać oceny szansy powodzenia projektu, zarówno w aspekcie ewaluacji, jakim często jest uzyskanie ochrony na rozwiązanie rozwijane w ramach projektu, jak i szans na wdrożenie, współpracę z biznesem czyli komercjalizację.

Opr. Dr inż. Sylwia Błażej – Sosnowska

www.jwp-fundacja.pl

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy