Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne „Czysta” nauka źródłem innowacji?

„Czysta” nauka źródłem innowacji?

Badania podstawowe to prace podejmowane w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy. Z zasady nie są ukierunkowane na zastosowania praktyczne, mimo to często prowadzą do usystematyzowania zjawisk i faktów, ich przyczyn i konsekwencji, a taki zbiór informacji w rękach naukowców może stać się narzędziem opracowania wynalazku.

Wynalazek o cechach, które zgodnie z ustawą – Prawo własności przemysłowej mogą być podstawą ubiegania się o patent (prawo wyłączne do wynalazku), w rękach przedsiębiorczego podmiotu niewątpliwie może stać się źródłem innowacji. Oprócz cech nowości i poziomu wynalazczego, rozwiązanie o cechach technicznych, które może zostać opatentowane, musi charakteryzować się przemysłowym zastosowaniem.

Zgodnie z ustawą – Prawo własności przemysłowej, wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli wytwór uzyskany według danego wynalazku lub sposób go wykorzystujący znajdzie miejsce w jakiejkolwiek działalności przemysłowej. Badania podstawowe z zasady nie zapewniają tego warunku. Czy zatem „robienie czystej nauki” w kontekście rozwoju innowacyjnego ma sens?

Tak, mimo że droga od wyniku badania podstawowego do komercjalizacji jego rezultatu jest długa (stąd związek pomiędzy rezultatami czystej nauki i innowacją jest często niezauważalny). Z opracowań wynikających z badań podstawowych nie będzie ani patentu, ani zainteresowania świata biznesu. Nie należy jednak zapominać, że fundamentem nauk stosowanych są reguły zaobserwowane i opisane u podstaw zjawisk. Mimo to kluczowe wydaje się stałe i solidne ich finansowanie przy jednoczesnym uświadamianiu naukowców, by nie rezygnując z czystej nauki, dbali o rozwinięcie badań podstawowych w badania stosowane.

Naukowcy, podejmując prace podstawowe, już na tym etapie powinni mieć wizję aplikacji potencjalnego wynalazku w przemyśle. Uzyskanie „silnego” patentu na rozwiązanie stosowalne w przemyśle pozwoli wkroczyć na najłatwiejszą drogę prowadzącą do współpracy z biznesem.

Opr. Sylwia Błażej Sosnowska

www.jwp.pl

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło