Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wydarzenia i terminy

Wydarzenia i terminy Deklaracja VAT-7, informacja podsumowująca, zawiadomienie do US

Termin: 7 listopada

Obowiązek podatkowy:

Zapłata podatku u źródła oraz podatku od dywidend i udziału w zyskach, pobranego w październiku oraz przesłanie podatnikom krajowym informacji o wysokości podatku od dywidend i udziału w zyskach na formularzu CIT-7

Termin: 20 listopada

Obowiązek podatkowy:

Zapłata zaliczki za październik na podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku zaliczek miesięcznych)

Złożenie na formularzu CIT-ST informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w przypadku zmian stanu zatrudnienia w trakcie roku podatkowego

Termin: 27 listopada

Obowiązek podatkowy:

Złożenie deklaracji VAT-7 za październik w przypadku podatników składających deklaracje miesięczne

Zapłata podatku VAT wynikającego ze złożonej deklaracji miesięcznej,

Złożenie informacji podsumowującej czynności wewnątrzwspólnotowe dokonane w październiku,

Złożenie informacji podsumowującej w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług w obrocie krajowym, dla których podatnikiem jest nabywca, dokonanych w październiku,

Upływ terminu na złożenie zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze kwartalnej metody składania deklaracji VAT za IV kwartał danego roku.

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło