Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Rady WE 469/2009 dotyczącym dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych, ochrona z tytułu SPC zaczyna obowiązywać z końcem prawnie ustalonego terminu obowiązywania patentu podstawowego i pozostaje w mocy przez okres równy okresowi, który upłynął między datą dokonania zgłoszenia patentu podstawowego a datą pierwszego zezwolenia na obrót produktem we Wspólnocie, pomniejszony o okres pięciu lat. W każdym przypadku ochrona z tytułu SPC nie może przekroczyć 5 lat.

Należy podkreślić, że celem SPC jest umożliwienie efektywnego korzystania z wynalazku przez maksymalnie 15 lat od chwili uzyskania pierwszego zezwolenia na obrót we Wspólnocie danego produktu leczniczego.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że jeżeli najwcześniejszą wydaną decyzją o dopuszczeniu do obrotu była decyzja Komisji Europejskiej, ogłoszona po pozytywnym zaopiniowaniu produktu przez Europejską Agencję Leków, UKIPO obliczał czas trwania dodatkowego prawa ochronnego dla produktu od momentu wydania tejże decyzji.

Podejście UKIPO dotyczące SPC uległo jednak zmianie, gdy rozpatrywano wniosek firmy Genzyme (BL O/418/13) o ustalenie daty wygaśnięcia SPC ich produktu (colesevelam hydrochloride). Urzędnicy brytyjskiego Urzędu Patentowego uznali wówczas, że czas trwania dodatkowego prawa ochronnego powinien być liczony od momentu powiadomienia podmiotu o wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu a nie od chwili wydania takiego pozwolenia. Data powiadomienia o pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu jest bowiem publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i w praktyce jest o kilka dni późniejsza od daty wydania pozwolenia.

Brytyjski Urząd Patentowy w oficjalnym komunikacie ogłosił, że bazując na decyzji w sprawie Genzyme Corporation, zmienia sposób wyliczania okresu trwania dodatkowego prawa ochronnego dla produktów, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Europejską Agencję Leków. Co więcej, zmiana sposobu obliczania SPC ma skutek ex tunc, obejmie zatem swoim zasięgiem nie tylko aktualnie rozpatrywane wnioski, ale również już udzielone SPC i przedłużenia SPC dla produktów pediatrycznych.

W tej chwili urzędy patentowe innych państw członkowskich stosują dotychczasową praktykę, choć nie jest wykluczone, że z czasem lobby firm farmaceutycznych wymusi na nich takie podejście do sposobu obliczania okresu trwania SCP, jakie przyjął brytyjski Urząd Patentowy.

Karolina Tołwińska, kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Konsultacja: Iwona Płodzich-Hennig, rzecznik patentowy, kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Mniej środków na nanotechnologię

Jak wynika z raportu GUS, działalność nanotechnologiczną prowadzi w Polsce 107 przedsiębiorstw, tj. o 5,9% więcej niż w roku...

więcej
Mniej wniosków o uzyskanie patentu w 2017 r.

Polska na 15. miejscu na świecie pod względem liczby przyznanych patentów. W ubiegłym roku było ich ponad 3 tys.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny