Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Dodatkowa odpowiedzialność podatników VAT w 2017 roku i jej znaczenie w komercjalizacji pośredniej

Dodatkowa odpowiedzialność podatników VAT w 2017 roku i jej znaczenie w komercjalizacji pośredniej

Jednym ze sposobów komercjalizacji wyników badań jest bardzo często utworzenie nowego podmiotu – najczęściej spółki kapitałowej, której przewaga jest budowana na podstawie opracowanej technologii, stąd obok takich określeń jak startup czy spinoff (w przypadku, kiedy technologia pochodzi z jednostki badawczej) pojawia się często określenie spółka technologiczna. Tworzenie spółki technologicznej to często nobilitujący mariaż z inwestorem kapitałowym. W zarządzanie nowym podmiotem bardzo często angażują się bezpośrednio twórcy rozwiązania, którzy nie posiadali wcześniej doświadczenia w zarządzaniu spółką kapitałową. W takim przypadku warto uświadomić sobie, nie tylko prawa i obowiązki członków zarządu wynikające chociażby z prawa handlowego, ale również nowe przepisy i wynikającą z nich odpowiedzialność – m.in. przepisy prawa podatkowego.

O różnego rodzaju benefitach związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacją ich wyników, które obowiązują od 2017 roku pisaliśmy już we wcześniejszych opracowaniach – warto wspomnieć chociażby artykuły tj.:

http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/zwrot-podatku-dochodowego-dla-startup-ow/

http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/przyklady-ulg-podatkowych-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-b-r-w-2017-roku/

Przytoczone przykłady dotyczą głównie podatku dochodowego, który na początku działania spółki technologicznej może być przedmiotem mniejszego zainteresowania osób zarządzających. Wynika to głównie z faktu, iż duże nakłady na starcie działalności nie pozwalają w pierwszym okresie funkcjonowania takiej firmy wygenerować zysku. O ile jednak podatki dochodowe mogą nie wystąpić na starcie, o tyle podatek VAT w spółce technologicznej wymaga bieżących rozliczeń.

Oczywiście rozliczaniem podatku VAT najczęściej zajmują się wyspecjalizowane służby finansowo-księgowe. W przypadku nowych spółek zazwyczaj ta usługa jest outsourcowana, ale i tak cała odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie tego podatku spoczywa na zarządzie takiej spółki. Oczywiście księgowi i podmioty zawodowo obsługujące podatników w zarządzaniu finansami są bardzo pomocni, ale mogą czasem nie posiadać pełnej wiedzy związanej z bieżącym funkcjonowaniem firmy. Konsekwencje błędnych decyzji mogą być bowiem bardzo poważne – o niektórych mówił np. artykuł:

http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/zmiana-funkcji-interpretacji-indywidualnych-opinie-zabezpieczajace-i-ich-znaczenie-w-komercjalizacji-wynikow-badan/

Wobec tych zmian coraz ważniejsze staje się bardzo staranne i uważne podejmowanie decyzji biznesowych, które wpływają na rozliczenia podatkowe. Często wymaga to posiadania elementarnej wiedzy podatkowej niezbędnej do bieżącej współpracy z różnego typu kontrahentami. 

Za właściwe należy uznać twierdzenie, iż w wielu przypadkach transakcja powinna zostać oceniona już na etapie jej zawierania, a nie na późniejszym etapie jej księgowania. Należy także podkreślić, iż brak stałości polskiego systemu podatkowego oraz kolejne jego zmiany wymagają od przedsiębiorców pewnego poziomu zaangażowania.

Orientacja przedsiębiorców wśród reguł podatkowych staje się koniecznością zwłaszcza na skutek ostatnich zmian dokonanych z dniem 1 stycznia 2017 jak i wprowadzonych licznych sankcji dla podatników. Na skutek tych zmian bowiem to de facto podmioty gospodarcze (nabywcy towarów i usług) odpowiadają za niezgodne z prawem działania swoich kontrahentów. Ryzyko kontrahentów zostało bowiem przerzucone na nabywców towarów i usług, których prawo do odliczenia VAT-u może być kwestionowane przez organy podatkowe.

To właśnie na przedsiębiorców lub osoby podejmujące decyzje biznesowe nałożono obowiązek weryfikacji ich kontrahentów. Takie osoby powinny posiadać przynajmniej ogólną orientację w zakresie działalności swoich kontrahentów, tak aby ustrzec się podmiotów fikcyjnych, których jedynym celem jest wyłudzenie podatku VAT. Kluczowe stają się odpowiedzi na następujące pytanie:

1. czy kontrahent rzeczywiście prowadzi działalność tj. ma niezbędną infrastrukturę, pracowników etc. aby wykonać dane zlecenie?

2. czy niska cena świadczenia odbiegająca od ceny rynkowej nie jest następstwem próby wyłudzania podatku?

3. czy podmiot, który wystawia fakturę rzeczywiście wykonuje usługę / sprzedaje towar?

Analiza odpowiedzi na powyższe pytania powinna zminimalizować ryzyko kłopotów w podatku VAT. Oczywiście należy też pamiętać o weryfikacji kontrahenta czy jest czynnym podatnikiem VAT. Podsumowując, decyzja o nawiązaniu współpracy z kontrahentem lub o jej kontynuowaniu powinna uwzględniać nie tylko uwarunkowania biznesowe, ale także minimalizować ryzyko podatkowe.

Powyższe zasady sprawiają, że zarząd nowej spółki technologicznej powinien weryfikować kontrahentów nie tylko pod kątem możliwości regulowania swoich zobowiązań, ale również pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych. Ostatnie zmiany wyraźnie bowiem wskazują, iż lepiej z niektórych transakcji się wycofać, niż ponosić negatywne następstwa działań swoich kontrahentów.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło