Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Dotacje na działalność statutową PJB a VAT

Dotacje na działalność statutową PJB a VAT

Dotacje otrzymane przez PJB na działalność statutową powinny pozostać poza zakresem VAT, jeśli nie wiążą się z działalnością PJB, podlegającą opodatkowaniu VAT (np. gdy jednostki badawcze nie dokonują przeniesienia własności wyników prac B+R).

 

 

 

PRZYKŁAD
Instytut XyZ posiada status instytutu badawczego, prowadzącego działalność naukową i badawczą. Instytut otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej oraz dotacje celowe na dofinansowanie programów badawczych. Ponadto, Instytut otrzymuje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotację celową na finansowanie programu wieloletniego Państwowego Instytutu Badawczego. Dysponentem wyników prac badawczych jest Instytut, nie są one własnością Ministerstwa, które udzieliło dotacji. Z uwagi na to, że Ministerstwa jedynie finansują projekty badawcze (nie są ich zleceniodawcą), to nie występują tu czynności (świadczenie usług) podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Instytut XyZ nie opodatkowuje podatkiem od towarów i usług wymienionych dotacji, traktując je jako przychody niepodlegające opodatkowaniu. (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z dnia 3 lutego 2010 r. ILPP2/443-1535/09-3/BA).

Odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy uzyskane przez PJB środki finansowe stanowią część lub całość dopłaty do ceny (jako pokrycie części ceny lub rekompensata z powodu jej obniżenia), np. transfer wartości niematerialnych i prawnych stanowiących na gruncie VAT usługę świadczoną na rzecz przedsiębiorcy. Tego rodzaju dopłata (tj. dotacja, subwencja lub inna dopłata o podobnym charakterze) stanowi obok ceny uzupełniający ją element podstawy opodatkowania.

Wartość dopłaty stanowi kwotę brutto, tj. zawiera w sobie wartość podatku VAT i podlega opodatkowaniu według stawki właściwej świadczeniu, którego dopłata dotyczy (por. interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca opodatkowania usług naukowo-badawczych, z dnia 10 lutego 2006 r. – PP3-812- 94/2006/BU/203). Obowiązek podatkowy w stosunku do wartości otrzymanej dotacji, subwencji lub innej dopłaty o podobnym charakterze powstaje z chwilą ich otrzymania części lub całości (art. 19a ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT).

UWAGA!
Dotacje i subwencje dla PJB, które mają charakter dopłaty do ceny usług świadczonych przez PJB, powiększają kwotę należną stanowiącą podstawę opodatkowania VAT (np. dopłata dla PJB w celu zmniejszenia ceny, w jakiej PJB będzie sprzedawać licencję na software wytworzony w ramach działalności B+R).

Źródło: Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

„Publikacja sporządzona została dla czytelników portalu BRIdge Info w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na dzień jej przygotowania oraz znaną autorom praktykę władz skarbowych i orzecznictwo sądów administracyjnych. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się legislację podatkową oraz obszerność i różnorodność praktyki władz skarbowych kwestia możliwości zastosowania opisanych rozwiązań podatkowych każdorazowo wymaga analizy w kontekście szczegółowych okoliczności danego stanu faktycznego”.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło