Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Dysponowanie majątkiem uczelni w zgodzie z regulaminem

Dysponowanie majątkiem uczelni w zgodzie z regulaminem

Badania naukowe i prace rozwojowe jako usługi naukowo-badawcze?

Artykuł 86c ust. 1 pkt 1d PSW dotyczy zasad korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych. Wprawdzie pojęcie usług naukowo-badawczych nie zostało zdefiniowane ani w ustawie o zasadach finansowania nauki ani w PSW, to wydaje się, że to mogą być badania naukowe i prace rozwojowe.

Podmioty realizujące działania komercjalizacyjne

W 86c ust. 1 pkt 1d PSW nie został wskazany katalog podmiotów prowadzących działania komercjalizacyjne/ usługi naukowo-badawcze, ani wyraźnie nie wykluczono określonych podmiotów (tak jak np. 86c ust. 1 pkt 2b PSW ). Zatem istnieją podstawy, aby uznać że przepis ten dotyczy działań komercjalizacyjnych/usług naukowo-badawczych świadczonych przez uczelnię, jej pracowników, a także inne podmioty, o ile te podmioty korzystają z majątku uczelni.

Wykorzystanie majątku uczelni

Oba przepisy dotyczą zagadnień, które powinny zostać uchwalone przez uczelnie w regulaminie, jednak różny jest ich zakres. Artykuł 86c ust. 1 pkt 1d PSW dotyczy korzystania z majątku uczelni w związku ze świadczeniem usług naukowo-badawczych i komercjalizacją w kontekście zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej. Natomiast 86c ust. 1 pkt 2b PSW dotyczy korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, ale do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez podmioty inne niż pracownicy, doktoranci lub studenci uczelni. Inny jest zatem cel wykorzystania majątku uczelni określony w obu tych przepisach.

Źródło: PwC

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło