Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Klaster BTM

Klaster BTM

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że uczelnia w celu  komercjalizacji pośredniej może utworzyć spółkę celową. Na pokrycie jej  kapitału zakładowego może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w  szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem  przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz know-how związanego z tymi wynikami. Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej – organ wskazany w statucie. Należy zaznaczyć, że spółka celowa może być wyłącznie jednoosobową spółką kapitałową. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy spółka celowa jest tworzona wspólnie przez kilka uczelni.

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji B+R w 2018 roku

Warte odnotowania zmiany mogące mieć wpływ na praktykę komercjalizacji przyniesie ustawa o jawności, której projekt podlega w tej...

więcej
Zarządzanie bazą technologii przygotowanych do komercjalizacji w jednostkach naukowych

Państwowe jednostki badawcze coraz częściej prezentują wyniki swoich prac w formie zwartego katalogu technologii, często...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny