Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Miejsce opodatkowania VAT transakcji licencji

Miejsce opodatkowania VAT transakcji licencji

Czy usługi licencji opodatkowane są w Polsce?

Pytanie:

Czy transakcja udzielenia licencji podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

 

Odpowiedź:

W zależności od tego, kto jest licencjobiorcą.
Decydujące znaczenie ma bowiem to, gdzie zostanie wskazane miejsce świadczenia usługi licencji.

Jeżeli miejsce świadczenia usługi jest poza Polską wówczas usługa nie podlega opodatkowaniu VAT w kraju.

W przypadku, gdy PJB świadczy usługę na rzecz:

 

  • podatnika VAT - miejscem świadczenia jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej (art. 28b),
  • podmiotu niebędącego podatnikiem VAT - miejscem świadczenia jest miejsce, w którym PJB posiada siedzibę działalności gospodarczej (art. 28c),
  • podmiotu spoza UE niebędącego podatnikiem VAT - miejscem świadczenia jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej (art. 28l).

Pytanie:

Co należy weryfikować zawierając umowę licencji?

Odpowiedź:

Miejsce siedziby i prowadzenia działalności gospodarczej przez licencjobiorcę. Ważność rejestracji na VAT licencjobiorcy.

 

Zalecane:

Wprowadzanie odpowiednich zapisów do umowy np.: „Licencjobiorca oświadcza, że podatnikiem VAT/podatku od wartości dodanej zarejestrowanym w kraju X pod numerem DEXXXXX”. Podobne oświadczenie może złożyć licencjodawca.

 

 

 

Pytanie:

Jakie ryzyka istnieją przy błędnej analizie statusu kontrahenta?

 

Odpowiedź:

Powstanie zaległości podatkowej, naliczenie odsetek od zaległości podatkowej, odpowiedzialność karno-skarbowa.

W zależności od rodzaju nieprawidłowości negatywne skutki mogą powstać po stronie PJB lub licencjobiorcy.

 

Źródło: PWC

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło