Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Mniej środków na nanotechnologię

Jak wynika z raportu GUS, działalność nanotechnologiczną prowadzi w Polsce 107 przedsiębiorstw, tj. o 5,9% więcej niż w roku wcześniejszym. Nakłady wewnętrzne poniesione przez nie na aktywność o obszarze nanotechnologii to 250 mln zł i w porównaniu z rokiem wcześniejszym jest to spadek o 37,4%.

W krajowych przedsiębiorstwach nanotechnologię wykorzystuje się do produkcji dóbr pośrednich i finalnych. Ponadto podmioty mogą angażować się w nanotechnologię w sposób pośredni, jako użytkownik lub integrator. Nanotechnologia znajduje również zastosowanie w działalności badawczej i rozwojowej, czyli w badaniach naukowych i eksperymentalnych pracach rozwojowych.

Jeśli chodzi o obszary zastosowania nanotechnologii w produkcji oraz w działalności badawczej i rozwojowej, to dominującym obszarem – i to się nie zmienia wraz z upływem czasu – są nanomateriały. Funkcjonowanie w tej dziedzinie jest udziałem 81 podmiotów (rok wcześniej było ich 78). Inne działy nanotechnologii są już polem zainteresowania znacznie mniejszej liczby podmiotów: nanoelektronika – 3 przedsiębiorstwa; nanobiotechnologia – 1; nanomedycyna – 3; nanomechanika – 2; filtracja i membrany – 3; kataliza – 1; inne - 12

Jak wspomniano, na działalność nanotechnologiczną w ciągu roku wydatkowano 250 mln zł, tj. o 37,4% mniej niż rok wcześniej. Z tej kwoty 14,2% przeznaczono na działalność badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii, podczas gdy w poprzednim roku na ten cel wydatkowano ponad połowę środków.

W Polsce w działalność nanotechnologiczną (zarówno w jednostkach naukowych, jak i w przedsiębiorstwach) zaangażowanych jest 3910 osób, z czego w przedsiębiorstwach - 1433 osób.

Wielkość nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii wyniosła 203,1 mln zł, z czego 65,4% pochodziło z sektora szkolnictwa wyższego, zatem znacznie więcej niż z sektora przedsiębiorstw.

Źródło: Chemia i biznes

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło