Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Nabycie składnika wartości niematerialnych i prawnych przez PJB w transakcji połączenia jednostek gospodarczych

Nabycie składnika wartości niematerialnych i prawnych przez PJB w transakcji połączenia jednostek gospodarczych

W przypadku przejęcia składnika wartości niematerialnych i prawnych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych i rozliczenia metodą nabycia (art. 44b ustawy o rachunkowości), cena nabycia odzwierciedla jego wartość godziwą w momencie przejęcia. Wartość godziwa powinna uwzględniać prawdopodobieństwo uzyskania w przyszłości korzyści ekonomicznych związanych z tym składnikiem.  

Jednostka przejmująca ujmuje w momencie przejęcia, obok wartości firmy, składnik wartości niematerialnych jednostki przejmowanej, jeśli jego wartość godziwa może być wiarygodnie oszacowana. Nie ma znaczenia, czy jednostka przejmowana ujmowała daną pozycję jako wartości niematerialne i prawne.

Międzynarodowe standardy rachunkowości precyzują, iż w przypadku wartości niematerialnych nabytych w wyniku połączenia jednostek gospodarczych zgodnego z MSSF3 przyjmuje się, iż warunek wiarygodnego oszacowania wartości godziwej jest zawsze spełniony (porównaj MSR 38, BC19B).

 

 

PRZYKŁAD
Jednostka A posiada rozpoznawalny na rynku znak firmowy. Nie może rozpoznać go w bilansie, gdyż został stworzony wewnętrznie przez jednostkę, stąd trudno o jego wiarygodną wycenę.
Jednostka B postanowiła połączyć się z jednostką A. Ma prawo rozpoznać w swoim bilansie wartość niematerialną i prawną w postaci znaku firmowego przejętego od jednostki A.

 UWAGA!
Jednostka przejmująca może aktywować trwające prace rozwojowe jednostki przejmowanej, jeśli spełniają one ogólne kryteria składnika wartości niematerialnych i prawnych.

Za wartość godziwą – zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości – przyjmuje się kwotę:

1) za jaką dany składnik mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej;
2) między zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami (art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości).

Źródło: PwC

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło