Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Odpłatność licencji

Odpłatność licencji

Umowa licencyjna jest najczęściej umową odpłatną, tzn. licencjodawcy należy się wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu jego praw. Co do zasady, strony takich umów mogą dowolnie kształtować warunki finansowe. W szczególności, mogą ustalić, że wynagrodzenie (opłata licencyjna) będzie płatne jednorazowo za cały okres licencji lub licencjobiorca będzie dokonywał opłat okresowych, ustalonych przez strony. Opłatę jednorazową można także podzielić na raty płatne w umówionych terminach.

UWAGA!
Strony mogą zdecydować, że licencja będzie udzielana nieodpłatnie. Jeżeli jednak nie zamieszczą odpowiednich postanowień w umowie, to licencjodawcy będzie przysługiwało odpowiednie wynagrodzenie, tj. najczęściej wynagrodzenie odpowiadające rynkowym stawkom za korzystanie z określonych (zbliżonych) wytworów i podobnych praw (art. 43 i 45 prawa autorskiego, art. 22 prawa własności przemysłowej). Powyższa reguła dotyczy w szczególności licencji na wyniki badań będących utworami w rozumieniu prawa autorskiego.

Źródło: PWC/Dentons

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Umowa świadczenia usług zarządzania prawami własności intelektualnej

Umowa o zarządzanie projektami wynalazczymi jest co do zasady reguły umową o świadczenie usług.

więcej
Umowa wspólników z komentarzem

Ogromna przewaga umowy wspólników nad umową spółki (statutem) polega na możliwości zachowania tego porozumienia w poufności,...

więcej