Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Późniejsze nakłady na przejęty, trwający projekt badawczo-rozwojowy

Późniejsze nakłady na przejęty, trwający projekt badawczo-rozwojowy

W przypadku wystąpienia nakładów:

1) na przejęte, odrębnie lub w transakcji połączenia jednostek gospodarczych, składniki wartości niematerialnych i prawnych;
2) związanych z trwającym projektem badawczym lub rozwojowym;
3) poniesionych po nabyciu danego składnika

– do ich księgowania stosuje się odpowiednio zasady dotyczące wytworzenia składnika wartości niematerialnych i prawnych przez jednostkę we własnym zakresie; ich ujęcie i prawidłowa wycena jest istotna zgodnie z ideą komercjalizacji sensu largo, ponieważ pozwala prawidłowo ocenić wynik księgowy i operacyjny na komercjalizacji.

UWAGA!
Należy pamiętać, że późniejsze nakłady:
− na trwające prace badawcze są ujmowane w kosztach w momencie ich wystąpienia;
− na trwające prace rozwojowe, niespełniające kryteriów ujęcia jako składnika wartości niematerialnych i prawnych są ujmowane w kosztach w momencie ich wystąpienia;
− na trwające prace rozwojowe, spełniające kryteria ujęcia jako składnika wartości niematerialnych i prawnych są dodawane do wartości bilansowej nabytego projektu rozwojowego.

 PRZYKŁAD
Jednostka A poniosła 100 000 PLN nakładów na prace badawcze w celu wytworzenia nowego rodzaju paliwa i ujęła całość tych nakładów w kosztach. Jednostka B nabywa projekt badawczy, w tym odpowiednie patenty, które zostały zarejestrowane przez jednostkę A, za cenę 150 000 PLN, który rozpoznaje jako wartość niematerialną i prawną. W późniejszym okresie jednostka B ponosi dalsze koszty celem zakończenia fazy badawczej, w wysokości 200 000 PLN i decyduje się na rozwój produktu. Ponosi dalsze koszty prac rozwojowych w wysokości 300 000 PLN, celem doprowadzenia produktu do stanu, w którym spełnione są warunki rozpoznania składnika wartości niematerialnych i prawnych wytworzonego przez jednostkę. W dalszym ciągu poniesione zostają koszty w wysokości 1 000 000 PLN celem doprowadzenia do stanu gotowości do użycia zgodnie z zamierzeniem kierownictwa. Przed rozpoczęciem szerokiej dystrybucji produktu, ponoszone są koszty 200 000 PLN.
Jakie koszty mogą zostać aktywowane przez jednostkę B?

1)  
Jednostka B rozpoznaje w wartości początkowej nowego składnika wartości niematerialnych i prawnych 150 000 PLN stanowiące wartość nabycia projektu badawczego;
2) 
Dalsze koszty w wysokości 200 000 PLN nie mogą zostać aktywowane i ujmowane są jako koszty w momencie poniesienia;
3)
Koszty prac rozwojowych w wysokości 300 000 PLN nie spełniają kryteriów umożliwiających ich aktywowanie, stąd ujmowane są jako koszty w momencie poniesienia;
4)
Dalsze koszty prac rozwojowych w wysokości 1 000 000 PLN muszą zostać aktywowane (nie ma możliwości ujęcia ich jako kosztu w momencie poniesienia), gdyż spełniają warunki ujęcia jako wartość niematerialna i prawna. Wcześniej poniesione koszty w wysokości 300 000 PLN (punkt 3) nie mogą zostać odwrócone i ujęte jako wartość początkowa nowego składnika aktywów;
5)
Koszty związane z dystrybucją (200 000 PLN) ujmowane są jako koszt w momencie poniesienia.
Wartość początkowa w momencie rozpoczęcia produkcji i sprzedaży wyniesie zatem 1 150 000 PLN. Gdyby jednostka B od początku wytwarzała składnik we własnym zakresie, jego wartość początkowa wyniosłaby 1 000 000 PLN, gdyż tylko część kosztów prac rozwojowych (punkt 4)) spełniałaby kryteria umożliwiające kapitalizację kosztów poniesionych na składnik wartości niematerialnych i prawnych.

 

Źródło: PwC/

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło