Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Projekty finansowane ze środków publicznych

Projekty finansowane ze środków publicznych

Podstawowe ścieżki komercjalizacji istniejących rozwiązań są następujące:

komercjalizacja bezpośrednia – umowa pomiędzy jednostką naukową a podmiotem prywatnym – licencja lub przeniesienie praw do wyników B+R;

komercjalizacja pośrednia – udzielenie licencji lub przeniesienie praw do wyników B+R za pośrednictwem spółki;

komercjalizacja z udziałem jednostki naukowej/naukowca – udzielenie licencji lub udzielenie praw wraz z dalszą współpracą nad rozwojem wyniku B+R w celu wdrożenia.

Warto podkreślić, że wyniki projektów finansowanych ze środków publicznych:

• często dotyczą projektów realizowanych z udziałem partnera;

• są objęte wyraźnymi wymaganiami dotyczącymi komercjalizacji;

podlegają obowiązkowi zakończenia projektu, jeśli komercjalizacja jest niemożliwa lub niecelowa.

Przykładowe założenia projektów finansowanych ze środków publicznych:

• wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy realizującego projekt

lub

• sprzedaż wyników badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (a nie w celu dalszej odsprzedaży).

Należy pamiętać, że wymagania dotyczące umowy sprzedaży praw w projektach finansowanych ze środków publicznych obejmują:

• zobowiązanie do złożenia oświadczenia o wprowadzeniu wyników badań lub prac do swojej działalności gospodarczej najpóźniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedaży wyników tych badan lub prac;

• gwarancję ceny zbycia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych na poziomie rynkowym;

• zobowiązanie nabywcy do wdrożenia wyników tych badań lub prac we własnej działalności;

• określenie terminu, w jakim ma nastąpić wprowadzenie wyników tych badań lub prac do działalności gospodarczej nabywcy

• zakazanie zbywania wyników badań lub prac podmiotowi trzeciemu.

Warto zwrócić uwagę, że podczas komercjalizacji związanej z pomocą publiczną:

• zyski z komercjalizacji muszą zasilać działalność naukową i badawczo-rozwojową beneficjenta środków, a nie jego ewentualną działalność gospodarczą;

• obowiązuje zakaz bezpośredniego wdrożenia innowacji przez beneficjenta środków publicznych lub uczestnika konsorcjum we własnej działalności gospodarczej;

• przeniesienie wyników prac B+R bez zachowania zasad rynkowych (np. za symboliczną złotówkę) może stanowić pośrednią pomoc publiczną oraz niegospodarność jednostki naukowej;

• w drodze wyjątku bezpłatne udostępnienie wyników badań B+R byłoby dopuszczalne dla wyników mających wpływ na problem społeczny itp.

Poniższy rysunek przedstawia podstawowe ścieżki transferu istniejących rozwiązań – przykłady.

Poniższy rysunek przedstawia komercjalizację istniejących rozwiązań z udziałem naukowca.

Źródło: Bird&Bird

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło