Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Przychody z tytułu udzielenia licencji

Przychody w CIT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty licencyjne

 

 

 

Pytanie:

  • Jak PJB powinny traktować przychody z tytułu udzielenia licencji?

 

Odpowiedź:

  • Polskie przepisy o CIT jasno nie określają momentu osiągnięcia przychodu z tytułu udzielenia licencji. W świetle praktyki organów podatkowych, może to być:
  1. pierwszy dzień okresu na który udzielono licencji,
  2. ostatni dzień każdego okresu rozliczeniowego, jeżeli występują okresy rozliczeniowe,
  3. moment otrzymania zapłaty.
  • Zastosowanie konkretnej metody rozpoznawania momentu osiągnięcia przychodu można, dla bezpieczeństwa podmiotu udzielającego licencji, poprzeć indywidualną interpretacją prawa podatkowego.

 

Przychody w CIT

WHT

Przykład:

PJB udziela licencji na rzecz niemieckiego przedsiębiorcy a uzyskany przychód przeznacza na cele niestatutowe.

 

Pytanie:

  • Jak opodatkowane będą należności licencyjne uzyskane od zagranicznego przedsiębiorcy?
  • Jakie klauzule powinny znaleźć się w umowach z zagranicznymi przedsiębiorcami?

 

Odpowiedź:

  • Przychody z należności licencyjnych mogą być opodatkowane w państwie w którym są uzyskiwane – tzw. podatek u źródła, zgodnie z regułami tego państwa.
  • W przypadku, gdy między państwem, w którym znajduje się przekazujący należności licencyjne oraz państwem, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę osoba otrzymująca te należności  zawarto umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania („DTT”),  zastosowanie mogą znaleźć zasady tej umowy. Przykładowo, zgodnie z DTT  między Polską a Niemcami, podatek u źródła z tytułu należności licencyjnych nie może przekroczyć 5%.

 

Ważne:

W przypadku udzielania licencji podmiotom zagranicznym, należy sprawdzić zapisy odpowiedniego DTT. Wskazanym jest również zapisanie w treści umowy klauzuli, zgodnie z którą licencjobiorca pokryje wszelkie opłaty i podatki, które miały by być potrącone z wynagrodzenia PJB otrzymanego w zamian za udzielenie licencji.

 

 

Koszty podatkowe

 

 

 

 

 

 

Źródło: PWC

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło