Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Przygotowanie komercjalizacji

Czym jest komercjalizacja wyników B+R?

 

 

Przygotowanie do komercjalizacji

 

  

Wydzielenie działalności          komercjalizującej                    

 • W ramach jednostki: finansowe i księgowe lub organizacyjne lub
 • Utworzenie podmiotu zewnętrznego (spółka celowa)

Wdrożenie procesów wewnętrznych zapewniających ochronę wyników, prowadzenie projektów
i komercjalizację

 • Regulamin zarządzania PWI
 • Zasady zarządzania projektami
 • Regulamin zarządzania aparaturą, cenniki

Ścieżki komercjalizacji 

Opracowanie schematów komercjalizacji opartych o założenia organizacyjne i prawne

Organizacja działalności komercjalizacyjnej powinna być dostosowana do rodzaju jednostki, jej specyfiki, specjalizacji i wielkości

 

Przygotowanie do komercjalizacji – praca zespołowa

 

 • Przygotowanie działalności komercjalizacyjnej jednostki naukowej wymaga pracy zespołowej: naukowców, kadry zarządzającej i doradców, w tym obsługi prawnej (praca projektowa),
 • Doradca prawny powinien być zatrudniony do zaprojektowania efektywnego i bezpiecznego podejścia, a nie do zaopiniowania przyjętego rozwiązania,
 • Obsługa prawna powinna być zaangażowana zarówno w proces organizowania działalności komercjalizacyjnej (tworzenie regulaminów, wytycznych, procedur), jak i w umowy zawierane z partnerami. Obsługa prawna musi rozumieć istotę projektu, procesu komercjalizacji, szukać rozwiązań problemów i proponować rozwiązania (aktywne doradztwo).

 

Komercjalizacja – podział ról

Czy występują bariery prawne komercjalizacji wyników B+R?

 • Nie istnieją bariery prawne komercjalizacji – komercjalizacja wyników B+R jest zadaniem jednostek naukowych,
 • Występują mechanizmy kontrolne i ograniczenia, zapewniające gospodarne dysponowanie majątkiem jednostki naukowej, które są postrzegane jako bariera komercjalizacji,
 • Barierą komercjalizacji jest nieefektywne zarządzanie i asekuracyjna interpretacja regulacji prawnych,
 • Barierą komercjalizacji jest brak komunikacji z biznesem zamiast podejścia zorientowanego na współpracę i dostosowanie się do potrzeb kontrahenta (supplyoriented).

Co zrobić, aby skutecznie komercjalizować?

 • Interpretacja przepisów nastawiona na osiągnięcie rezultatu,
 • Eliminowanie barier organizacyjnych – poszukiwanie efektywnych rozwiązań, z zapewnieniem bezpieczeństwa prawnego,
 • Oferowanie rozwiązań oczekiwanych przez klienta, w rozsądnym terminie, za rozsądną cenę (warunki komercyjne, rynkowe),
 • Warunki kontraktu realistyczne do spełnienia i uwzględniające poziom ryzyka danego projektu.

Tworzenie i zadania spółki celowej

• Spółka celowa tworzona dla:

 • prowadzenia działalności z zakresu komercjalizacji
 • zarządzania prawamiwłasności intelektualnej

• Forma prawna:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 • spółka akcyjna (S.A.)

• Wspólnik (akcjonariusz) spółki celowej:

 • jeden podmiot (jednostka naukowa)
 • wspólna spółka celowa 

• Wkład do spółki celowej:

 • aport - prawa własności intelektualnej, rzeczy
 • wkład pieniężny

Wrażliwe obszary

• Struktura i zadania spółki celowej powinny być zaprojektowane na etapie jej tworzenia

 • struktura właścicielska – ograniczenia dotyczące zbywania udziałów/akcji
 • dysponowanie majątkiem spółki celowej
 • Zarząd – kompetencje
 • kontrola działalności spółki celowej – rada nadzorcza
 • tajemnica przedsiębiorstwa – dostęp jednostki macierzystej do informacji na temat projektów, klauzule poufności
 • potencjalna odpowiedzialność – egzekucja z majątku spółki

 

Umowa o zarządzanie własnością intelektualną pomiędzy jednostką macierzystą i spółką celową
 

• Celem zarządzania prawami własności intelektualnej jest zapewnienie, że wyniki będą komercjalizowane

• Zarządzanie może dotyczyć własności intelektualnej uczelni, która nie została wniesiona do spółki celowej

• Sposób zarządzania określa umowa:

 • ścieżki komercjalizacji
 • procedury
 • zasady podziału praw
 • zasady podziału przychodów z komercjalizacji
 • wynagrodzenie spółki celowej za zarządzanie

 

Źródło:Bird&Bird

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło