Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni

Infrastruktura badawcza

Infrastruktura badawcza to pojęcie zdefiniowane w Psw, które oznacza urządzenia, zasoby i wirtualne platformy świadczące usług i dla społeczności naukowej. Infrastruktura ta obejmuje m.in.: biblioteki i archiwa, laboratoria i obserwatoria, kolekcje (np. biologiczne, historyczne), banki genów, tkanek itp., specjalistyczne zbiory w bibliotekach i archiwach, statki, samoloty badawcze, parki narodowe, rezerwaty przyrody, bazy danych, infrastruktura informatyczna (e-infrastruktura).

Obowiązek wprowadzenia regulaminu

Od 1 października 2014 roku uczelnie – zarówno publiczne, jak i niepubliczne – zostały zobowiązane do uchwalenia regulaminów korzystania z ich infrastruktury badawczej (art. 86c ust. 1 pkt 2) Psw).

Regulaminy korzystania z infrastruktury badawczej są przede wszystkim istotnymi elementami wewnętrznej polityki w zakresie dysponowania mieniem uczelni i stanowią one przedmiot odrębnych regulacji uczelni.

Tryb uchwalenia regulaminu

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni uchwalany jest przez Senat uczelni publicznej lub przez inny organ wskazany w statucie uczelni niepublicznej.

Treść regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej

Zakres regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej uczelni powinien uwzględniać w szczególności:

a) prawa i obowiązki uczelni oraz jej pracowników, doktorantów lub studentów w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz

b) zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Regulamin powinien w szczególności wskazywać elementy infrastruktury, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności komercyjnej.

Możliwość komercyjnego wykorzystania obiektów badawczych zależna jest bowiem od metody finansowania powstania lub modernizacji tych obiektów.

Źródło: Bird&Bird

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło