Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej określa komercjalizację badań naukowych

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej określa komercjalizację badań naukowych

Uczelnia ma obowiązek ustalić zasady zarządzania prawami do wyników prowadzonych przez nią badań. Komercjalizacja badań naukowych określana jest w „Regulaminie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji”.

Regulamin zostaje ustalony przez senat uczelni w drodze uchwały (w przypadku uczelni niepublicznej przez organ wskazany w jej statucie). Regulamin określa m.in. prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej, zasady wynagradzania twórców, zasady i procedury komercjalizacji badań naukowych, oraz zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych. Zamieszczony wzór zawiera załączniki ze wzorami:
1) Wzór tabeli z Rejestru praw własności intelektualnej Uczelni;
2) Zgłoszenie Projektu Badawczego;
3) Zgłoszenie Zmian w Projekcie;
4) Zamknięcie Projektu;
5) Zgłoszenie Rezultatu;
6) Ramowy schemat komercjalizacji badań naukowych w ramach Uczelni.

Źródło: Bird&Bird

Pliki do pobrania

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Propozycje zwiększenia roli spółek celowych

Nowe propozycje ustwodawcy zmierzają do poszerzenia zakresu zadań spółek celowych oraz do zwiększenia znaczenia tego typu...

więcej
Najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

Interpretacja poszczególnych przepisów ulgi badawczo-rozwojowej może sprawiać podatnikom pewne trudności.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny