Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej określa komercjalizację badań naukowych

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej określa komercjalizację badań naukowych

Uczelnia ma obowiązek ustalić zasady zarządzania prawami do wyników prowadzonych przez nią badań. Komercjalizacja badań naukowych określana jest w „Regulaminie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji”.

Regulamin zostaje ustalony przez senat uczelni w drodze uchwały (w przypadku uczelni niepublicznej przez organ wskazany w jej statucie). Regulamin określa m.in. prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej, zasady wynagradzania twórców, zasady i procedury komercjalizacji badań naukowych, oraz zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych. Zamieszczony wzór zawiera załączniki ze wzorami:
1) Wzór tabeli z Rejestru praw własności intelektualnej Uczelni;
2) Zgłoszenie Projektu Badawczego;
3) Zgłoszenie Zmian w Projekcie;
4) Zamknięcie Projektu;
5) Zgłoszenie Rezultatu;
6) Ramowy schemat komercjalizacji badań naukowych w ramach Uczelni.

Źródło: Bird&Bird

Pliki do pobrania

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Modele licencyjne baz danych

Bazy danych i ich treści, w zależności od spełnienia ustawowych warunków, mogą być chronione na kilka sposobów.

więcej
Terapie niestandardowe w praktyce

Uczelniane ośrodki naukowe, a nie wielkie koncerny, są najczęściej autorami nowatorskich technologii, leków sierocych czy...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny