Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Rozpoznanie przychodu

Rozpoznanie przychodu

Ogólne zasady księgowe dotyczące rozpoznania przychodów

Warunki rozpoznania przychodu:

  • Przekazanie nabywcy znaczących ryzyk i korzyści,
  • Jednostka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie dobrami/ nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli,
  • Kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
  • Prawdopodobieństwo uzyskania korzyści ekonomicznych,
  • Koszty transakcji można wycenić w wiarygodny sposób.

Współmierność przychodów i kosztów:

  • Równoległe ujmowanie przychodów i kosztów dotyczących tej samej transakcji,
  • Nie można ujmować przychodów, jeśli niemożliwa jest wiarygodna wycena kosztów – w takich okolicznościach kwoty zapłaty już otrzymane ze sprzedaży dóbr ujmuje się jako zobowiązanie; takie ujęcie dotyczy sprzedaży wielokrotnej, w częściach, rozłożonej na dłuższy okres czasu, a zatem przypadków, dla których spodziewane korzyści, jak i spodziewane koszty są rozłożone na dłuższy okres -> stąd istotna jest prawidłowa kapitalizacja i amortyzacja prac rozwojowych.

Ujęcie licencji:

  • Ujęcie opłat zgodnie z okresem wykorzystania (np. określonej technologii), w oparciu o zasadę memoriału,
  • Koszt odpowiadający procentowi wartości danego aktywa naliczonemu jako amortyzacja.

 

 

Źródło: PWC

 

 

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło