Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca

Ścieżka komercjalizacji z udziałem naukowca

Podstawowe ścieżki komercjalizacji istniejących rozwiązań:

  • Komercjalizacja bezpośrednia - umowa pomiędzy jednostką naukową a podmiotem prywatnym – licencja lub przeniesienie praw do wyników B+R,
  • Komercjalizacja pośrednia – udzielenie licencji lub przeniesienie praw do wyników B+R za pośrednictwem spółki,
  • Komercjalizacja z udziałem jednostki naukowej/naukowca – udzielenie licencji lub udzielenie praw wraz z dalszą współpracą nad rozwojem wyniku B+R w celu wdrożenia.

Wyniki projektów finansowanych ze środków publicznych:

Przykładowe założenia projektów finansowanych ze środków publicznych:

1) Wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy realizującego projekt, lub
2) Sprzedaż wyników badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (a nie w celu dalszej odsprzedaży).

Wymagania dotyczące umowy sprzedaży praw w projektach finansowanych ze środków publicznych:

Komercjalizacja a pomoc publiczna:

  • Zyski z komercjalizacji muszą zasilać działalność naukową i badawczo-rozwojową beneficjenta środków, a nie jego ewentualną działalność gospodarczą,
  • Zakaz bezpośredniego wdrożenia innowacji przez beneficjenta środków publicznych lub uczestnika konsorcjum we własnej działalności gospodarczej,
  • Przeniesienie wyników prac B+R bez zachowania zasad rynkowych (np. za symboliczną złotówkę) może stanowić pośrednią pomoc publiczną oraz niegospodarność jednostki naukowej,
  • W drodze wyjątku bezpłatne udostępnienie wyników badań B+R byłoby dopuszczalne dla wyników mających wpływ na problem społeczny, itp.

Podstawowe ścieżki transferu istniejących rozwiązań:

 

Komercjalizacji istniejących rozwiązań z udziałem naukowca:

 

Ścieżka komercjalizacji z udzieleniem licencji:

Ścieżka komercjalizacji z przeniesieniem praw:

 

Ścieżka komercjalizacji z utworzeniem spółki z podmiotem prywatnym (spółka projektowa):

Case study: spółka projektowa na przykładzie uczelni wyższej

PRZYKŁAD
Naukowiec zatrudniony na uczelni wyższej opracował technologię, która powinna być dalej rozwijana, jednak uczelnia nie posiadała wystarczających środków na prowadzenie prac rozwojowych. Rozwiązanie będące istotą danej technologii, zostało zgłoszone w Polskim Urzędzie Patentowym celem uzyskania patentu, prawo ze zgłoszenia przysługuje Uczelni, naukowiec zaś wskazany jest jako twórca. Zgłosił się jednak inwestor, chcący zainwestować w rozwój technologii, zainteresowany jej nabyciem. Po rozmowach ustalono, że uczelnia będzie skłonna przenieść na odrębną spółkę prawa do technologii, w zamian za udziały. Udział naukowca w spółce uzależniony jest od tego, czy uzyska on fundusze na wniesienie wkładu.

Kroki


Wycena technologii (wkładu)

Rezultat: Dokument wyceny opisujący przedmiot, przyjętą metodę wyceny, wyniki.

Ustalenie zasad współpracy

Ustalenie roli powinno z jednej strony zależeć od projektu i zakresu, w jakim pracownik naukowiec powinien zaangażować się w spółkę, aby osiągnąć zamierzone rezultaty, a z drugiej zaś strony zabezpieczyć interes swojej jednostki macierzystej (know-how itd).

Źródło: Bird&Bird

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło