Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Umowa dzierżawy patentu na wynalazek / prawa ochronnego na wzór użytkowy / prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Umowa dzierżawy jest umową, na podstawie której  wydzierżawiający (w tym przypadku posiadacz praw własności intelektualnej) zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. W powszechnym rozumieniu umowa dzierżawy służy obrotowi nieruchomościami, niemniej jednak jej przedmiotem mogą być także zbywalne prawa, którymi bez wątpienia są autorskie prawa majątkowe lub prawa z patentów. Warunkiem powstania możliwości posłużenia się umową dzierżawy dla celów transferu wyników badań naukowych jest jednak to, żeby pola eksploatacji, na których prawa są przekazywane, mogły przynosić dochody korzystającemu, np. w postaci opłat za dalsze ich udostępnianie czy opłat za ich publiczne emitowanie lub wystawianie. W przypadku, gdy przekazywane prawa nie mogą bezpośrednio przynosić dochodów osobie korzystającej, wówczas możliwe będzie zawarcie co najwyżej zwykłej umowy licencyjnej.

Pliki do pobrania

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło