Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Plik Umowa dzierżawy prawa autorskiego

Podobieństwa pomiędzy umową dzierżawy praw własności intelektualnej a ich licencją mogą być następujące:

  • umowa dzierżawy, podobnie jak umowa licencji powinna wymieniać przynajmniej jedno pole eksploatacji, na którym dzierżawca będzie mógł korzystać z wyników badań naukowych objętych przepisami o prawie autorskim. Nie jest możliwe wydzierżawienie całości uprawnień bez określenia, w jakim  zakresie dzierżawca może korzystać z uzyskanych praw. Co więcej, przynajmniej jedno pole eksploatacji musi dawać możliwość pobierania pożytków.
  • umowa dzierżawy wyników badań naukowych, podobnie jak umowa licencji niewyłącznej może być zawarta w dowolnej formie, ponieważ forma pisemna pod rygorem nieważności dotyczy tylko umowy licencji wyłącznej. W przypadku rozwiązań będących przedmiotem patentu umowa licencji musi być zawsze zawarta w formie pisemnej;
  • każda z umów może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony;
  • w przypadku obu umów wymagana jest zgoda wydzierżawiającego/licencjodawcy na dalsze udostępnienie przedmiotu umowy osobom trzecim. 

Pliki do pobrania

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Eksperci: organizacja i finanse to problemy dla rozwoju innowacyjności

Przeszkody natury organizacyjnej, finansowej i związanej z mentalnością stoją na drodze sprawnego transferu innowacji z polskich...

więcej
Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych z komentarzem

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek...

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny