Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wydarzenia i terminy

Wydarzenia i terminy Wpłata podatku VAT za styczeń 2018 r.

Termin: 7 lutego

Obowiązek podatkowy:

 • Zapłata podatku u źródła oraz podatku od dywidend i udziału w zyskach, pobranego w styczniu oraz przesłanie podatnikom krajowym informacji o wysokości podatku od dywidend i udziału w zyskach na formularzu CIT-7

Termin: 15 lutego

Obowiązek podatkowy:

 • Złożenie informacji podsumowującej czynności wewnątrzwspólnotowe dokonane w styczniu (w przypadku składania informacji na bazie miesięcznej), jeżeli informacja składana jest w formie zwykłej pisemnej

Termin: 20 lutego

Obowiązek podatkowy:

 • Zapłata zaliczki za styczeń na podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku zaliczek miesięcznych)
 • Złożenie na formularzu CIT-ST informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w przypadku podatników płacących zaliczki miesięczne na podatek dochodowy od osób prawnych

Uwaga: niektóre urzędy skarbowe mogą domagać się złożenia formularza CIT-ST w tym terminie również od podatników płacących zaliczki kwartalne. Wskazany jest kontakt z właściwym urzędem skarbowym w tej sprawie.

 • Możliwość złożenia zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

Uwaga: możliwość wyboru kwartalnych zaliczek przysługuje wyłącznie małym podatnikom oraz podmiotom rozpoczynających działalność

 • Możliwość złożenia zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych

Termin: 26 lutego

Obowiązek podatkowy:

 • Złożenie deklaracji VAT-7 za styczeń w przypadku podatników składających deklaracje miesięczne
 • Zapłata podatku VAT wynikającego ze złożonej deklaracji miesięcznej Złożenie informacji podsumowującej czynności wewnątrzwspólnotowe dokonane w styczniu,
 • Złożenie informacji podsumowującej w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług w obrocie krajowym, dla których podatnikiem jest nabywca, dokonanych w styczniu
 • Upływ terminu na złożenie zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze kwartalnej metody składania deklaracji VAT za I kwartał danego roku

Termin: 28 lutego

 • Złożenie informacji PIT-8C(8) o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • Złożenie informacji PIT-11o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło