Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Współpraca między PJB a podmiotami gospodarczymi uzależniona od wielu regulacji prawnych

Współpraca między PJB a podmiotami gospodarczymi uzależniona od wielu regulacji prawnych

Gospodarowanie przez PJB majątkiem wymaga zachowania staranności przy podejmowaniu decyzji, gdyż przyjmuje się, że mają one służyć realizacji interesu publicznego [1].

Dokonywanie czynności dotyczących mienia państwowego, także w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, powinno odbywać się z zachowaniem staranności i reguł, które zapewnią jego ochronę. Do takich czynności należy na przykład wnoszenie mienia do spółek handlowych czy zawieranie umów cywilnoprawnych mogących skutkować powstaniem po stronie PJB zobowiązania dotyczącego tego mienia. Podobnie dopuszczalność prowadzenia działalności gospodarczej przez PJB podlega ograniczeniom ze względu na fakt, że gospodarują one środkami publicznymi.

Generalnie PJB mogą prowadzić działalność gospodarczą lub inną aktywność mającą na celu uzyskiwanie przychodów (np. mieć udziały w spółkach), w takim zakresie, w jakim są do tego upoważnione. Takie upoważnienie i jego zakres wynikają w szczególności z ustaw regulujących ustrój danego podmiotu.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez państwowe osoby prawne wynikają m.in. z:

1) ustawy o finansach publicznych w takim zakresie, w jakim dotyczą gospodarowania środkami publicznymi,

2) ustaw regulujących zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego przez Skarb Państwa (w tym z ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa)

oraz

3) ustaw regulujących ustrój i zasady działania poszczególnych PJB.

Opracowanie:
Małgorzata Darowska, Partner
Marcin Alberski, Junior Associate
Bird & Bird
Maciej Gawroński sp.k.
www.twobirds.com/pl


[1] A. Pakuła, Interes publiczny i użyteczność publiczna jako kryteria zadań samorządu terytorialnego, [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, Łódź 2000, s. 357.

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło