Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Wynalazki

Co to są wynalazki?

 

Wynalazek – rozwiązanie techniczne, które jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Zdolność patentowa:

 • nowość– wynalazek nie jest częścią stanu techniki;
 • poziom wynalazczy (nieoczywistość) – wynalazek nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki;
 • przemysłowa stosowalność – według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej.

Co nie może być przedmiotem wynalazku?

Za wynalazki nie uważa się:

 • odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;
 • wytworów o charakterze jedynie estetycznym;
 • planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej (metod biznesowych) oraz gier;
 • programów do maszyn cyfrowych (programów komputerowych);
 • przedstawienia informacji.

Nie udziela się patentów na:

 • wynalazki sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami;
 • odmiany roślin i rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli;
 • sposoby leczenia i diagnostyki.

Kategorie wynalazków

 • wytwór zdeterminowany przestrzennie;
 • wytwór bezpostaciowy;
 • sposób postępowania;
 • zastosowanie;
 • zasada jednolitości wynalazku.

Procedura zgłoszeniowa

Koszty uzyskania patentu

Badanie czystości patentowej

~ 8.000 PLN

Przygotowanie zgłoszenia przez pełnomocnika

~ 5.000 PLN

Opłata urzędowa za zgłoszenie

550 PLN

Opłaty urzędowe za 20 lat ochrony

14.630 PLN

Koszty pełnomocnika związane z utrzymaniem ochrony

~10.000 PLN

TOTAL

~40.000 PLN

Jak pisać i czytać zastrzeżenia patentowe?

  

 Uprawnienia wynikające z patentu

 • uprawnienie do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Polski;
 • zakres przedmiotowy patentu zastrzeżenia patentowe (opis i rysunki);
 • kategorie wynalazków a zakres ochrony:
 1. sposób wytwarzania: sam sposób + wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem,
 2. wytwór (produkt): wytwory według wynalazku niezależnie od sposobu wytwarzania,
 3. nowe zastosowanie: może dotyczyć także substancji stanowiącej część stanu techniki,
 • czas trwania ochrony: 20 lat od daty zgłoszenia,
 • produkty lecznicze - dodatkowe prawo ochronne.

Źródło: Bird&Bird

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło