Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie Bridge Alfa

Zakończona ocena formalna wniosków o dofinansowanie Bridge Alfa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, iż jako Instytucja Pośrednicząca, zakończyło ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Działanie 1.3.: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Ocena odbyła się zgodnie z pkt. II Regulaminu Komisji Oceny Projektów dla konkursu 1/1.3.1/2017 PO IR. 

Zgodnie z ww. Regulaminem wnioski zawierające uchybienia formalne lub oczywiste pomyłki podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu/poprawie w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny formalnej. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z  puli 98 złożonych wniosków, pozytywną ocenę formalną otrzymało 66 z nich, 1 wniosek został wycofany na prośbę Wnioskodawcy, 31 zostało ocenionych negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym  kierowane są do
II etapu oceny wniosków, tj. oceny merytorycznej, która zostanie dokonana przez ekspertów w zakresie kryteriów określonych § 8 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Modele opłat licencyjnych

Bardzo dużym problemem w praktyce komercjalizacji może być jednak właściwy dobór opłat licencyjnych tak, aby zaproponowany model...

więcej
Modele umów konsorcjum w komercjalizacji wyników badań

Opierając się na praktyce opracowano trzy modelowe rozwiązania dla współpracy w ramach projektowanego konsorcjum.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny