Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wydarzenia i terminy

Wydarzenia i terminy Zaliczka na PDoPr i formularz CIT-ST

Termin: 20 grudnia

Obowiązek podatkowy:

Zapłata zaliczki za listopad na podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku zaliczek miesięcznych)

Złożenie na formularzu CIT-ST informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w przypadku zmian stanu zatrudnienia w trakcie roku podatkowego

Termin: 27 grudnia

Obowiązek podatkowy:

Złożenie deklaracji VAT-7 za listopad w przypadku podatników składających deklaracje miesięczne

Zapłata podatku VAT wynikającego ze złożonej deklaracji miesięcznej Złożenie informacji podsumowującej czynności wewnątrzwspólnotowe dokonane w listopadzie,

Złożenie informacji podsumowującej w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług w obrocie krajowym, dla których podatnikiem jest nabywca, dokonanych w listopadzie

Termin: 31 grudnia

Obowiązek podatkowy:

Możliwość złożenia zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rezygnacji z rachunkowej metody ustalania różnic kursowych w kolejnym roku podatkowym

Uwaga: możliwe dopiero po upływie trzech lat podatkowych licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda

Możliwość złożenia zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego o rezygnacji z odmiennego sposobu ustalania limitu dla zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od otrzymanej od podmiotów powiązanych pożyczki

Uwaga: możliwe dopiero po upływie trzech lat podatkowych licząc łącznie z rokiem podatkowym, w którym została przyjęta ta metoda

 

 

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Mniej środków na nanotechnologię

Jak wynika z raportu GUS, działalność nanotechnologiczną prowadzi w Polsce 107 przedsiębiorstw, tj. o 5,9% więcej niż w roku...

więcej
Mniej wniosków o uzyskanie patentu w 2017 r.

Polska na 15. miejscu na świecie pod względem liczby przyznanych patentów. W ubiegłym roku było ich ponad 3 tys.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny