Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wydarzenia i terminy

Wydarzenia i terminy Zapłata VAT, złożenie VAT-7, złożenie informacji wewnątrzwspólnotowa dostawa

Termin: 7 września

Obowiązek podatkowy:

Zapłata podatku u źródła oraz podatku od dywidend i udziału w zyskach, pobranego w sierpniu oraz przesłanie podatnikom krajowym informacji o wysokości podatku od dywidend i udziału w zyskach na formularzu CIT-7

Termin: 20 września

Obowiązek podatkowy:

Zapłata zaliczki za sierpień na podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku zaliczek miesięcznych)

Złożenie na formularzu CIT-ST informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w przypadku zmian stanu zatrudnienia w trakcie roku podatkowego

Termin: 25 września

Obowiązek podatkowy:

Złożenie deklaracji VAT-7 za sierpień w przypadku podatników składających deklaracje miesięczne

Zapłata podatku VAT wynikającego ze złożonej deklaracji miesięcznej Złożenie informacji podsumowującej czynności wewnątrzwspólnotowe dokonane w sierpniu,

Złożenie informacji podsumowującej w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług w obrocie krajowym, dla których podatnikiem jest nabywca, dokonanych w sierpniu

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło