Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wydarzenia i terminy

Wydarzenia i terminy Zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Termin: 20 czerwca

Obowiązek podatkowy:

Zapłata zaliczki za maj na podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku zaliczek miesięcznych)

Złożenie na formularzu CIT-ST informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – w przypadku zmian stanu zatrudnienia w trakcie roku podatkowego

Termin: 26 czerwca

Obowiązek podatkowy:

Złożenie deklaracji VAT-7 za maj w przypadku podatników składających deklaracje miesięczne

Zapłata podatku VAT wynikającego ze złożonej deklaracji miesięcznej

Złożenie informacji podsumowującej czynności wewnątrzwspólnotowe dokonane w maju,

Złożenie informacji podsumowującej w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług w obrocie krajowym, dla których podatnikiem jest nabywca, dokonanych w maju

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Umowa świadczenia usług zarządzania prawami własności intelektualnej

Umowa o zarządzanie projektami wynalazczymi jest co do zasady reguły umową o świadczenie usług.

więcej
Umowa wspólników z komentarzem

Ogromna przewaga umowy wspólników nad umową spółki (statutem) polega na możliwości zachowania tego porozumienia w poufności,...

więcej

Publikacje dla praktyków