Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Zarządzanie prawami własności intelektualnej

Zarządzanie działalnością B+R i wynikami - warunek skutecznej komercjalizacji

 1. Prawa własności intelektualnej to majątek (podobnie jak rzeczy materialne), którym trzeba zarządzać,
 2. Zarządzanie prawami własności intelektualnej: podejmowanie działań w celu identyfikacji wyników, które mogą podlegać ochronie, nabycia, uzyskania i utrzymania ochrony praw do nich oraz dysponowanie prawami w celu uzyskania korzyści,
 3. Narzędzia zarządzania prawami własności intelektualnej:
  • poprawne regulaminy i inne akty wewnętrzne,
  • należycie skonstruowane, poprawne umowy, dostosowane  do projektu, wykluczające lub minimalizujące ryzyka roszczeń,
  • prowadzenie dokumentacji, pozwalającej na ustalenie zakresu/przedmiotu i właściciela praw,
 4. Zarządzanie można wspierać rozwiązaniami informatycznymi.

O czym należy pamiętać przy komercjalizacji wyników B+R?

 • Prawo własności intelektualnej – prawo podobne do prawa własności, lecz odnosi się do wytworów niematerialnych; wytwory niematerialne mogą służyć do wykonywania wytworów materialnych (np. wynalazek),
 • Prawa na dobrach niematerialnych stanowią majątek, podobnie jak np. nieruchomości, urządzenia,
 • Wniosek: prawami na dobrach niematerialnych można i trzeba zarządzać w celu tworzenia i zachowania ich wartości,
 • Od strony prawnej komercjalizacja wyników B+R odbywa się przez dysponowanie prawami do tych wyników (udzielanie licencji, sprzedaż praw).

Należyta staranność w zarządzaniu wynikami B+R jako warunek skutecznej komercjalizacji
Prawa na dobrach niematerialnych to szczególny rodzaj praw – konieczne jest zatem dołożenie staranności do ich zachowania, w tym:

 • Zapewnienie nabycia pełnych praw do wyników B+R (uwaga na prawa autorskie niemajątkowe i inne prawa twórców – np. prawo do uzyskania patentu),
 • Kluczowe są należycie skonstruowane, poprawne umowy, dostosowane  do projektu, wykluczające lub minimalizujące ryzyka roszczeń (! sukces ma wielu ojców),
 • Konieczne jest właściwe prowadzenie dokumentacji, pozwalającej na ustalenie zakresu/przedmiotu i właściciela praw.

Ryzyka związane z brakiem staranności w zarządzaniu działalnością B+R i wynikami B+R

Brak staranności w zarządzaniu obszarem B+R może skutkować:

 • Brakiem wiedzy o wynikach prowadzonych badań i prac,
 • Brakiem umów, zapewniających nabycie praw do wyników w pożądanym zakresie,
 • Brakiem ciągu umów i dokumentacji potwierdzających przejście praw,  
 • Niezgłoszeniem wniosków o udzielnie patentu w terminie (utrata nowości),
 • Uchybieniem terminom na wniesienie opłat za utrzymanie ochrony, co oznacza utratę ochrony,
 • Brakiem możliwości obrony przed roszczeniami osób trzecich

Projekty komercjalizacji mogą obejmować prowadzenie due diligence:

 • Due diligence ma na celu ustalenie praw do wyniku,
 • Brak dokumentacji potwierdzającej prawa do wyniku B+R może skutkować wycofaniem się partnera z projektu, nawet jeśli prawa przysługują jednostce naukowej.

Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (materiały przekazane uczestnikom)

 • Regulamin wewnętrzny jednostki naukowej powinien ustalać procesy, pozwalające na identyfikację wyników B+R i uzyskanie należytej ich ochrony,
 • Do działalności B+R stosuje się zasady zarządzania projektami,
 • Regulamin powinien określać:
  • Podmiot/komórkę odpowiedzialny za nadzór nad działalnością badawczą,
  • Zasady zgłaszania projektów B+R i wyników B+R,
  • Zasady ochrony,
  • Zasady podziału praw,
  • Zasady podziału korzyści z komercjalizacji,
  • Zasady korzystania z majątku uczelni w celu prowadzenia badań komercyjnych.

Standardowe umowy, standardowe klauzule, wytyczne do umów dotyczących PWI

 • Korzyści z posiadania wytycznych lub standardów umów dotyczących PWI:
  • Przyspieszenie procesu negocjacji umowy,
  • Możliwość narzucenia własnych warunków licencjonowania kontrahentowi,
  • Zapewnienie względnej jednolitości umów zawieranych przez jednostkę naukową
 • Ryzyka związane ze stosowania standardowych umów dotyczących PWI:
  • Bezkrytyczne kopiowanie wzorów,
  • Niedostosowanie umowy do projektu – szczególnie w przypadku złożonych projektów,

Proces due diligence praw własności intelektualnej

Tematy weryfikowane w procesie due diligence

W razie wykrycia ryzyk parter/inwestor prywatny może żądać zapewnienia, że nie będą zgłaszane roszczenia do wyników B+R; w razie powodzenia projektu i ew. zgłaszania roszczeń przez inne podmioty jednostka będzie ponosiła odpowiedzialność względem partnera prywatnego

Źródło: Bird&Bird

Pliki do pobrania

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło