Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczególnie polecamy

Umowa świadczenia usług...

Umowa o zarządzanie projektami wynalazczymi jest co do zasady reguły umową o świadczenie usług.

Umowa świadczenia usług...
Umowa wspólników z komentarzem
Umowa wniesienia aportu z...
Dobre praktyki Funduszy Bridge...
Wszystkie aktualności

Bridge Info

Umowa wspólników z komentarzem Umowa wspólników z komentarzem

Ogromna przewaga umowy wspólników nad umową spółki (statutem) polega na możliwości zachowania tego porozumienia w poufności, podczas gdy umowa spółki (statut) jest jawna (z uwagi na złożenie jej w sądowych aktach rejestrowych spółki).

Umowa wspólników z komentarzem

Umowa wniesienia aportu z komentarzem Umowa wniesienia aportu z komentarzem

Umowa spółki powinna zawierać postanowienia dotyczące wniesienia wkładów wspólników. Przepisy KSH nie definiują pojęcia wkładu. Mając na uwadze przedmiot wkładu możemy podzielić go w szczególności na wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny (aport).

Umowa wniesienia aportu z komentarzem

Umowa spółki spin-off z komentarzem Umowa spółki spin-off z komentarzem

Spółka spin-off, z uwagi na brak odrębnych regulacji, tworzone są w sposób przewidziany dla spółek prawa handlowego, zgodnie z przepisami KSH.

Umowa spółki spin-off z komentarzem

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny