Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Rola znaku towarowego w komercjalizacji Rola znaku towarowego w komercjalizacji

Rola znaku towarowego w komercjalizacji

Praktyka pokazuje jednak, że tego typu forma ochrony często jest wykorzystywana przez państwowe jednostki badawcze. Powody związane ze zgłoszeniem znaku towarowego są różne, ale najczęściej mamy do czynienia ze znakami towarowymi  w środowisku naukowym w sytuacji, kiedy oznaczenie jest oryginalne i wykonano lub planuje się wykonanie szeroko zakrojonych działań upowszechniających.

Rola znaku towarowego w komercjalizacji

Projektowanie nowych wyrobów medycznych Projektowanie nowych wyrobów medycznych

Projektowanie nowych wyrobów medycznych

Każdy proces rejestracji nowego wyrobu medycznego wymaga indywidualnego podejścia i przygotowania wszystkich dokumentów tak, aby stanowiła potwierdzenie jego funkcji, zarówno w zakresie wykonania wszystkich prac rozwojowych i badań klinicznych, jak i odpowiedniego uzasadnienia opartego na wiarygodnej literaturze naukowej.

Projektowanie nowych wyrobów medycznych

Tworzenie nowych kosmetyków – wymagania formalne Tworzenie nowych kosmetyków – wymagania formalne

Tworzenie nowych kosmetyków – wymagania formalne

Systematyczny rozwój rynku kosmetyków powoduje, że wciąż jest miejsce dla nowych startup-ów, opartych na nowych, innowacyjnych technologiach oraz nowatorskich produktach. Branżę kosmetyczną tworzy również kilkaset laboratoriów, firm badawczych, chemicznych, biotechnologicznych oraz producentów opakowań.

Tworzenie nowych kosmetyków – wymagania formalne

Ochrona danych osobowych w projektach B+R i jej znaczenie w komercjalizacji wyników badań Ochrona danych osobowych w projektach B+R i jej znaczenie w komercjalizacji wyników badań

Ochrona danych osobowych w projektach B+R i jej znaczenie w komercjalizacji wyników badań

Prace badawcze i rozwojowe związane z nowymi technologiami i produktami mogą zatem wymagać często przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Warto również odnotować, iż od przyszłego roku (od dnia 25 maja 2018 roku) będzie miało zastosowanie nowe Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Ochrona danych osobowych w projektach B+R i jej znaczenie w komercjalizacji wyników badań

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny