Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Zakres monopolu patentowego Zakres monopolu patentowego

Zakres monopolu patentowego

W procesie komercjalizacji wyników badań coraz częściej pojawia się dylemat: patentować wyniki, które spełniają założenia dotyczące wynalazku, czy nie patentować i starać się utrzymać jego istotę w tajemnicy (jako tzw. know-how).

Zakres monopolu patentowego

Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji

Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji

Z perspektywy osób planujących komercjalizację wyników badań biotechnologicznych wejście na rynek związany z popularną ostatnio żywnością prozdrowotną i suplementami diety na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo intratny.

Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji

Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną

Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną

W przypadku nieco bardziej zaawansowanych projektów komercjalizacyjnych warto rozważyć zakup ekspertyzy zewnętrznej. Takie ekspertyzy bardzo przydatne są np. w biotechnologii spożywczej czy we wprowadzaniu na rynek nowych kategorii produktów tj. żywność funkcjonalna.

Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną

Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów

Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U z 2016 nr 1933) oprócz zwiększenia kwot kosztów kwalifikowanych wydatków na B+R, które można odliczyć od podstawy obliczenia podatku wprowadziła dosyć nowatorski mechanizm pozwalający nowopowstałym podmiotom odliczyć koszty kwalifikowalne, które nie mogą zostać odliczone od dochodu, z uwagi na jego brak.

Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów

Podatek od czynności cywilnoprawnych w transakcjach związanych z komercjalizacją wyników badań Podatek od czynności cywilnoprawnych w transakcjach związanych z komercjalizacją wyników badań

Podatek od czynności cywilnoprawnych w transakcjach związanych z komercjalizacją wyników badań

Podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest może tak powszechnie znany dla szerszego kręgu odbiorców jednak w toku procesu aportu odgrywa istotną rolę. Generalnie PCC związany jest z przesunięciem składników majątkowych pomiędzy podmiotami. W toku aportu – jako, że czynność dokonywana jest pomiędzy podmiotem dokonującym aport (przyszłym/obecnym wspólnikiem) oraz spółką – następuje przesunięcie majątku na tej linii. Właśnie to przesunięcie majątkowe stanowi przedmiot opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w transakcjach związanych z komercjalizacją wyników badań

Ponad 1,5 mld zł na inwestycje w polskie spółki technologiczne Ponad 1,5 mld zł na inwestycje w polskie spółki technologiczne

Ponad 1,5 mld zł na inwestycje w polskie spółki technologiczne

Powstaje Fundusz Funduszy nowatorskiego programu NCBR BRIdge VC. Umowę w tej sprawie podpisali dziś w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w obecności wicepremierów Jarosława Gowina i Mateusza Morawieckiego dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski i wiceprezes PFR Ventures dr Tomasz Gigol.

Ponad 1,5 mld zł na inwestycje w polskie spółki technologiczne

Niezbędne notyfikacje i pozwolenia na dokonywanie czynności z zakresu komercjalizacji wyników badań i aktywacja w bilansie wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych Niezbędne notyfikacje i pozwolenia na dokonywanie czynności z zakresu komercjalizacji wyników badań i aktywacja w bilansie wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych

Niezbędne notyfikacje i pozwolenia na dokonywanie czynności z zakresu komercjalizacji wyników badań i aktywacja w bilansie wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych

Zarówno ustawa z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016 poz. 1933 – zwana małą ustawą o innowacyjności) jak i ustawa z 25 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1767, z 2016 r. poz. 1311) doprecyzowują niektóre wymogi formalne związane z wykonywaniem przez instytuty badawcze, jednostki Polskiej Akademii Nauk i szkoły wyższe czynności związanych z komercjalizacją wyników badań.

Niezbędne notyfikacje i pozwolenia na dokonywanie czynności z zakresu komercjalizacji wyników badań i aktywacja w bilansie wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Ważne wydarzenia i terminy

 

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie