Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące komercjalizacji wyników badań w instytucjach publicznych oraz transferu technologii na zewnątrz instytucji w ramach umów zarządzania IP, licencji, przeniesienia praw lub wniesienia aportu do spółki typu spin-off lub spółki celowej. Zmiany prawne, regulacje podatkowe oraz orzecznictwo w obszarze zarządzania własnością praw intelektualnych. Wiadomości na temat innowacyjnych metod wdrażania technologii „opartej na wiedzy”.

Zakres monopolu patentowego Zakres monopolu patentowego

Zakres monopolu patentowego

W procesie komercjalizacji wyników badań coraz częściej pojawia się dylemat: patentować wyniki, które spełniają założenia dotyczące wynalazku, czy nie patentować i starać się utrzymać jego istotę w tajemnicy (jako tzw. know-how).

Zakres monopolu patentowego

Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji

Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji

Z perspektywy osób planujących komercjalizację wyników badań biotechnologicznych wejście na rynek związany z popularną ostatnio żywnością prozdrowotną i suplementami diety na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo intratny.

Suplementy diety i alternatywne ścieżki komercjalizacji

Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną

Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną

W przypadku nieco bardziej zaawansowanych projektów komercjalizacyjnych warto rozważyć zakup ekspertyzy zewnętrznej. Takie ekspertyzy bardzo przydatne są np. w biotechnologii spożywczej czy we wprowadzaniu na rynek nowych kategorii produktów tj. żywność funkcjonalna.

Komercjalizacja projektów związanych z żywnością funkcjonalną

Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów

Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U z 2016 nr 1933) oprócz zwiększenia kwot kosztów kwalifikowanych wydatków na B+R, które można odliczyć od podstawy obliczenia podatku wprowadziła dosyć nowatorski mechanizm pozwalający nowopowstałym podmiotom odliczyć koszty kwalifikowalne, które nie mogą zostać odliczone od dochodu, z uwagi na jego brak.

Zwrot podatku dochodowego dla startup-ów

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny

Ważne wydarzenia i terminy

 

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie