Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Lista Ekspertów

Destrier

Michał Żółtowski
dr nauk prawnych

Michał Żółtowski

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Université de Poitiers
we Francji. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie spółek, regulacjach dot. funduszy inwestycyjnych oraz prawie umów, szczególnie w obszarze nowych technologii. Przeprowadził z sukcesem szereg projektów w zakresie inwestycji w nowe technologie obejmujących m.in. międzynarodowy transfer własności intelektualnej,...

Olga Majchrak
Prawnik

Olga Majchrak

absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda. Od 2010 roku związana z polską branżą venture capital. Pełniła funkcję członka zarządu funduszu BRIdge Alfa w pierwszej edycji programu. Specjalizuje się w prawie spółek, transakcjach venture capital, umowach  o realizację prac badawczo-rozwojowych oraz doradztwie w...

Mateusz Zreda
Radca prawny

Mateusz Zreda

radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,
członek Izby Adwokackiej w Warszawie, ekspert do spraw legislacji w Kancelarii Sejmu z dziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze obsługi prawnej posłów i organów Sejmu oraz siedmioletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego w warszawskich kancelariach prawnych. W ramach doradztwa prawnego w obszarze stanowienia prawa specjalizuje...

CoWinners

Piotr Gabriel
Radca prawny

stały konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., koordynator zespołu radców prawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalista w zakresie prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych, prawa finansów publicznych, autor wielu regulacji wewnętrznych z zakresu zarządzania własnością intelektualną stosowanych w jednostkach badawczych,  praktyk z wieloletnim doświadczeniem.

Zbigniew Krzewiński
Doktor nauk ekonomicznych

główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

Krzysztof Budasz
Doradca podatkowy

absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w...

Dorota Krzewińska
Analityk potencjału rynkowego

Partner Zarządzający CoWinners Sp. z o.o., specjalizuje się w analizach potencjału rynkowego dóbr intelektualnych oraz analizie uwarunkowań niezbędnych do przygotowywania wycen nowych technologii, przygotowuje również scenariusze i strategie komercjalizacji, posiada doświadczenie regionalnego brokera technologicznego oraz koordynatora projektów wspierających instytucje otoczenia biznesu.

Bartosz Jóźwiak
Radca prawny

Radca prawny, stały ekspert zespołu CoWinners – specjalizuje się w prawie autorskim, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawnej ochronie konkurencji i konsumentów. Autor publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej. Współpraca z przedsiębiorcami z branży nowych technologii, z twórcami, wynalazcami, designerami czy informatykami pozwoliła niejednokrotnie uczestniczyć mu w...

Maria Ostrowska
Strateg i ekspert w zakresie oceny potencjału nowych technologii

Maria Ostrowska – strateg i ekspert w zakresie oceny potencjału nowych technologii, szczególnie w branży farmaceutycznej i FMCG, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się we wprowadzaniu na rynek nowych wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety, żywności funkcjonalnej i dodatków do żywności oraz środków ochrony roślin. Posiada duże doświadczenie  w przygotowywaniu skutecznych...

Marcin Rodek
Radca prawny

Radca prawny, stały ekspert zespołu CoWinners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Chemii UAM w Poznaniu, ukończył Studium prawa Anglii i UE w Instytucie Uniwersytetu Cambridge, absolwent studium LL.M. na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, stypendysta Instytutu Maksa Plancka. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, w szczególności w dziedzinie...

Jakub Horn
Prawnik

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stały ekspert CoWinners, konsultant ds. prawnych Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uczestnik wielu projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa oraz innych przedsięwzięć, specjalizujący się w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej...

Michał Pater
Biotechnolog

biotechnolog, stały konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., strateg w zakresie sieci sprzedaży leków i wyrobów medycznych, specjalista z zakresu wprowadzania nowych preparatów na rynek, posiada kilkunastoletnie doświadczenie kierowania zespołami sprzedażowymi oraz kierowania procesami biznesowymi tj. budżetowanie, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyką i kontakty z inwestorami takich...

Paweł Przybysz
Biegły rewident

biegły rewident, stały współpracownik i ekspert CoWinners Sp. z o.o., specjalista w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów o zróżnicowanych formach organizacyjnych, doradca w zakresie polityki rachunkowości oraz rozwiązań formalno-księgowych w sektorze publicznym oraz państwowych jednostkach badawczych, posiada również doświadczenie w budowie dedykowanych strategii optymalizacyjnych...

Sławomir Boncel
Doktor habilitowany inżynier nauk chemicznych

doktor habilitowany inżynier nauk chemicznych, profesor Politechniki Śląskiej, stały ekspert firmy CoWinners Sp. z o.o., specjalizuje się w fizykochemii nanostruktur węglowych oraz wprowadzaniu nowych produktów na rynek. Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu skutecznych strategii wdrożeniowych – w swojej pracy miał okazję kierować zarówno projektami badawczo-rozwojowymi z obszaru...

Jakub Różański
Doktor nauk farmaceutycznych

doktor nauk farmaceutycznych, stały współpracownik firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert w zakresie rynku farmaceutycznego, specjalizuje się w planowaniu strategii rynkowych dla leków i wyrobów medycznych, planowaniu badań i prac rozwojowych w dziedzinie chemii i farmacji, weryfikacji pozycji konkurencyjnej dla nowych leków w odniesieniu do aktualnie prowadzonych badań.

Krystyna Cybulska
Profesor w zakresie mikrobiologii i biotechnologii

profesor zwyczajny, specjalista w zakresie mikrobiologii i biotechnologii środowiska, stały ekspert CoWinners, pracownik naukowo-dydaktyczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, obok kilkuset publikacji i monografii posiada w swoim dorobku szereg wdrożeń związanych z zastosowaniem mikroorganizmów w praktyce, zwłaszcza w dziedzinie biotechnologii i inżynierii środowiska...

Jarosław Selech
Doktor nauk technicznych

doktor nauk technicznych, pracownik Politechniki Poznańskiej, stały ekspert CoWinners Sp. z o.o., Broker Innowacji wyłoniony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik projektów badawczych i wdrożeniowych, zaangażowany w kilkanaście zakończonych sukcesem komercjalizacji wyników badań, głównie związanych z licencjonowaniem nowych technologii, , uczestnik programu TOP500...

Eksperci

Małgorzata Darowska
Radca prawny

Małgorzata Darowska

Posiada bogate doświadczenia w projektach związanych z ochroną i zarządzaniem prawami własności intelektualnej. Doradza w zakresie komercjalizacji R&D, negocjacjach i postępowaniach sądowych oraz w licznych projektach M&A, dotyczących praw własności intelektualnej. Autorka licznych publikacji branżowych oraz prelegent na konferencjach i szkoleniach dotyczących własności intelektualnej, prawa...

Kancelaria Radców Prawnych Baurska, Senkowska, Szczęsna i Partnerzy

Marzena Baurska
Radca prawny

Radca prawny, partner w www.bsskancelaria.pl, posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, autorka artykułów o komercjalizacji B+R. Łączy wiedzę prawniczą z zakresu prawa związanego z nauką polską i prawa handlowego.

Lidia Szczęsna
Radca prawny

Lidia Szczęsna

Radca prawny, legislator, partner w www.bsskancelaria.pl, posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze PJB oraz organów kontroli państwowej. Autorka projektów aktów normatywnych, artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych w nauce, projektów unijnych oraz własności intelektualnej i przemysłowej.

DENTONS

Olga Leśniewska
Aplikant radcowski

Aplikant radcowski – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2012 roku współpracuje  z Kancelarią Salans/Dentons, wcześniej pracowała dla wiodących kancelarii międzynarodowych. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej. Współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju...

JWP

Dorota Rzążewska
Wspólnik zarządzający Kancelarii JWP

Dorota Rzążewska

Wspólnik zarządzający Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, radca prawny, krajowy i europejski rzecznik patentowy, arbiter ds. krajowych i europejskich domen internetowych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz domen internetowych prowadzonych przed sądami, Urzędem Patentowym, organami ścigania...

Marta Krzyśków-Szymkowicz
Rzecznik patentowy

Marta Krzyśków-Szymkowicz

Rzecznik patentowy. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz postępowań dotyczących naruszeń praw wyłącznych, przygotowuje opinie prawne w zakresie praw własności przemysłowej oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Ponadto bierze udział w badaniach zdolności rejestrowej znaków towarowych, a także zajmuje się postępowaniem przed Urzędem Patentowym...

Piotr Godlewski
Rzecznik patentowy

Piotr Godlewski

Rzecznik patentowy. Bierze udział w przygotowywaniu krajowych i międzynarodowych (EP, PCT) zgłoszeń patentowych oraz walidacjach patentów europejskich z zakresu biotechnologii, chemii i farmacji. Przygotowuje również opinie w sprawach dotyczących patentów, przeprowadza badania i prowadzi szkolenia z zakresu własności intelektualnej. W 2012 r. uzyskał tytuł zawodowego pełnomocnika ds. znaków...

Iwona Płodzich-Hennig
Rzecznik patentowy

Iwona Płodzich-Hennig

Rzecznik patentowy. Przez dwanaście lat związana z przemysłem farmaceutycznym, posiada bogate doświadczenie w zakresie badań patentowych.  Przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów w obszarze farmacji, biotechnologii i chemii. Bierze udział w przygotowaniu krajowych i międzynarodowych (EP, PCT) zgłoszeń patentowych oraz walidacjach patentów europejskich z zakresu biotechnologii, chemii...

PwC

Grzegorz Kuś
Starszy Konsultant PwC

Starszy Konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielońskiego, radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy specjalizujący się przeprowadzaniu kompleksowych projektów podatkowych, w tym w zagadnieniach prawno-podatkowych związanych z tworzeniem i obrotem prawami własności intelektualnej. Autor wielu publikacji o tematyce podatkowej.

dr Katarzyna Feldo
Menedżer PwC

Menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC – prawnik, doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, autorka szeregu publikacji o tematyce podatkowej, w tym monografii książkowych: "Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym" oraz "VAT w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym". W ramach prac naukowych współpracuje z Polską Akademią Nauk oraz z Uniwersytetem Warszawskim. Członek zespołu ekspertów podatkowych...

Radomił Maślak
Dyrektor PwC

Dyrektor w dziale audytu PwC – posiada ponad szesnastoletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Ma uprawnienia biegłego rewidenta międzynarodowej organizacji zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości ACCA. Doradzał największym polskim przedsiębiorstwom w zagadnieniach związanych z Międzynarodowymi...

Bird & Bird

Marta Koremba
Associate, rzecznik patentowy

Marta Koremba

Associate, rzecznik patentowy, ekspert w dziedzinie prawa własności przemysłowej. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz prawie farmaceutycznym, w tym: w sporach związanych z ochroną praw własności przemysłowej,w tym dotyczących naruszeń praw wyłącznych w Internecie, zwłaszcza poprzez rejestrację domen oraz używanie słów kluczowych (keywords advertising), w zarządzaniu szerokim...

Monika Kucharczyk
Radca prawny, ekspert w dziedzinie zamówień publicznych

Monika Kucharczyk

Doradza przedsiębiorcom od 2007 roku. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie umów.  Dzięki swojemu szerokiemu doświadczeniu wspiera m.in. zespół IT i nowych technologii, doradzając w projektach związanych z realizacją zamówień informatycznych, w tym na dostawę i wdrożenie systemów IT. 

Doradza na każdym etapie postępowania przetargowego. Świadczy obsługę prawną zarówno dla...

Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Damian Groński
Starszy Menedżer Deloitte

Damian Groński

Starszy Menedżer w Deloitte Doradztwo Podatkowe – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Licencjonowany doradca podatkowy oraz członek ACCA. Specjalizuje się m.in. w doradztwie podatkowym dla podmiotów sektora publicznego oraz w bieżącej obsłudze księgowej i podatkowej firm. Współpracuje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie aspektów podatkowych...

Aleksandra Pacowska-Brudło
Starszy Menedżer

Aleksandra Pacowska-Brudło

Aleksandra jest starszym menedżerem w zespole doradztwa w zakresie podatku VAT. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz licencjonowanym doradcą podatkowym nr 10642. Od 2001 r. pracuje w Deloitte.

Aleksandra współpracowała zarówno z instytucją pośredniczącą, jak i z beneficjentami programów, w szczególności z uczelniami, m.in. w zakresie: kwalifikowalności podatku VAT w przypadku...

Sylwia Adamczyk-Kaczmara
Menedżer

Sylwia Adamczyk-Kaczmara

Sylwia jest menedżerem w dziale podatków pośrednich Deloitte. Ukończyła kierunek Prawo na wydziale Prawa i Administracji w Warszawie, jest radcą prawnym nr WA-8917 oraz doradcą podatkowym nr 11574.

Sylwia posiada ponad 5-letnie doświadczenie w zakresie podatków pośrednich. Zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami w zakresie podatku VAT. Ma bogate doświadczenie w bieżącym doradztwie krajowym...

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny