Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

BRIdge INFO ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez dostarczenie fachowej wiedzy dla osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy ich komercjalizacji.

W ramach prezentowanych publikacji na portalu Bridge Info znajdują się informacje o nowych programach i przedsięwzięciach BRIdge, które mają na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych. Aktualnie wśród uruchomionych przedsięwzięć typu Bridge są: Bridge Alfa, Bridge Mentor i Bridge VC.

W ramach instrumentów BRIdge identyfikowane są specyficzne potrzeby młodych przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, w zakresie komercjalizacji prac B+R. Szczególny nacisk położony został na identyfikację tych potrzeb, które nie wpisują się w aktualnie istniejące programy i schematy wsparcia. BRIdge pozwoli również na przetestowanie w praktyce nowych, niestosowanych dotychczas instrumentów i sposobów wspierania komercjalizacji wyników prac B+R.

Zakładamy, że w efekcie funckjonowania BRIdge pozyskamy informacje, które pozwolą z kolei na stworzenie podstawy, w postaci wiedzy opartej na faktach, do podjęcia decyzji o ewentualnym ustanowieniu nowego programu lub programów w zakresie wsparcia komercjalizacji wyników B+R.

BRIdge adresowany jest do:

  • przedsiębiorców
  • uczelni,
  • instytutów badawczych
  • instytutów naukowych PAN
  • osób fizycznych – indywidualnych innowatorów

Preferencyjnie traktowani będą przedsiębiorcy mikro, mali i średni, w szczególności przedsiębiorstwa typu start-ups, które powstały wcelu komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny