Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że do realizacji Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały wyłonione następujące Fundusze inwestycyjne:

L.p

Beneficjent

Osoba do kontaktu

Telefon

E-mail

Profil funduszu

1

StartVenture@Poland 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna

Piotr Pietrzak

602 810 573

 

piotr.pietrzak@startuphub.pl

 

Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty

2

AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Natalia Grabek

32 335 85 03

info@akceleratorgliwice.pl

www.akceleratorgliwice.pl

Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty; Elektronika oparta na polimerach przewodzących; Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych; Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe; Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne; Optoelektroniczne systemy i materiały; Inteligentne technologie kreacyjne.

3

Leonardo Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Kalarus

519 338 825

piotr.kalarus@leonardofund.pl

W ramach funduszu będą realizowane inwestycje w dwóch głównych obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, to jest: Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe: inteligentne technologie kreacyjne, elektronika oparta na polimerach przewodzących, automatyzacja i robotyka procesów technologicznych); Zdrowe społeczeństwo: Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej, Wytwarzanie produktów leczniczych.

4

LQT Fund II Spółka akcyjna

Maciej Skórkiewicz

503 180 071

ms@blackpearls.vc

Fundusz zakłada inwestycje w produkty i procesy z obszaru szeroko pojętych technologii poprawiających jakość życia (LQT), definiowanych jako zbiór rozwiązań technologicznych pochodzących z różnych obszarów przemysłu i nauki, których zastosowanie realnie wpływa na poprawę jakości życia użytkownika.

5

Kvarko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Paweł Wielgus

+48 71 725 34 10

office@kvarko.pl

www.kvarko.pl

 

Multidyscyplinarny fundusz prowadzący działalność inwestycyjną przede wszystkim w obszarach szeroko pojętego sektora rolno-spożywczego, weterynaryjnego i leśno-drzewnego, a także branży spożywczej, chemii, biotechnologii, nanotechnologii, automatyki, robotyki, informatyki  oraz dziedzin pokrewnych.

6

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Michał Olszacki

602 765 901

m.olszacki@pibir.pl

chemia, biologia, elektronika, robotyka, medycyna, energetyka, ekologia, transport, informatyka, elektronika i wiele innych. Ze względu na bardzo dużą różnorodność zainteresowań oraz specjalizacji członków zespołu, wyróżniają się wielowymiarowym spojrzeniem na omawiany problem. Nanoceramika, Estry niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3, Innowacyjny robot mobilny.

7

Innoventure spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Marcin Bielówka

+48 123 878 160

marcin.bielowka@innoventure.io

INNOventure pomaga naukowcom, wynalazcom i przedsiębiorcom w rozwijaniu projektów biznesowych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Wspólnie z twórcami technologii, ośrodkami naukowymi i inwestorami zakłada spółki. Działając w Krakowskim Parku Technologicznym jest kluczowym element krakowskiego ekosystemu wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych.

8

BlueLab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Leszek Orłowski

519 506 820

leszek.orlowski@bvalue.vc

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

9

AUGERE HEALTH FOOD FUND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tomasz Kaniowski

694 487 513

tomasz.kaniowski@augereventure.pl

Żywność funkcjonalna, nowoczesne produkty spożywcze, zwiększenie efektywności procesów produkcji spożywczej, innowacyjne technologie pakowania i przechowywania żywności, poprawa standardów higienicznych przetwarzania żywności, farmaceutyki (OTC), kosmetyki

10

NEX INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

www.valuetech.pl

Paweł Bochniarz

Bogusława Skowroński

501 74 00 74

509 407 530

p.bochniarz@valuetech.pl

 

b.skowronski@valuetech.pl

Fundusz ValuTech Seed.

www.valuetech.pl

Zaawansowane technologie dla  przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii.

11

Infini spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Maciej Wieloch

669 300 003

wieloch@infini.pl

Inżynieria chemiczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria biomedyczna, Biotechnologia
Farmacja, Nanotechnologie
Materiały kompozytowe i nanokompozytowe, Energetyka i ochrona środowiska
Odnawialne źródła energii
Technologie odzysku i recyklingu, Elektronika,
Optoelektronika,
Telekomunikacja, Informatyka,
Cybernetyka,
Kryptologia, Robotyka
Automatyka,
Mechatronika, Lotnictwo (w szczególności samoloty i pojazdy bezzałogowe), Mechanika i budowa maszyn, Budownictwo, IT B2B.

12

SPEEDUP BRIDGE ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

biuro

61 827 09 99

tomasz.czaplinski@speedupgroup.com

3D printing, Big Data, Bio- inżynieria, Diagnostyka, E-commerce, Fin-tech, Hardware, IoT, Life Science, Marketpalce, Mobile, Nano technologie, Portal, Saas, Software, tele medycyna, urządzenia medyczne.

13

Data Ventures  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Piotr Smoleń

663 489 408

 

piotr.smolen@dataventures.io

Rozwój zaawansowanych technologii w obszarze przetwarzania danych w sektorach: AI, Blockchain, Cybersecurity, DevOps, Fintech, HRTech, IoT oraz SaaS.

14

Alfabeat ALFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

Radosław Białas

515 966 396

radoslaw.bialas@alfabeat.pl

Zapoczątkowuje pobieranie plikuMateriał informacyjny

Fundusz wspiera projekty z branży ICT, stawiając na rozwiązania łączące IT z innymi dziedzinami, np. medycyną, automatyką czy robotyką.

15

Bridge Alfa by YouNick Mint spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Adam Siwczyński

502 787 817

adam.siwczynski@younick.pl

Rozwój nowatorskich produktów i usług z obszaru ICT, IOT, BIOTECH i chemia.

16

Impera Alfa sp. z o.o.

Andrzej Ziemiński

+48 22 378 55 50

kontakt@imperaalfa.pl

 

Zespół pracuje nad innowacyjną w skali światowej technologią FIDOs pozwalająca na pozyskiwanie izolatu białkowego z rzepaku. NapiFeryn współpracuje z renomowanymi jednostkami naukowymi takimi, jak BioNano Park w Łodzi (Laboratoriu Biotechnologii Przemysłowej), Politechnika Łódzka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt m.in. dla funduszy venture capital.

Zasada działania programu Bridge ALfa:

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

<<Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWszystkie dokumenty/edycja 2016>>

Komponent realizowany jest jako projekt systemowy POIR.

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny

Ważne wydarzenia i terminy

 

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie