Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Uprzejmie informujemy, że do realizacji Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały wyłonione następujące Fundusze inwestycyjne:

Fundusz Bridge Alfa

Rodzaj działalności

Akcelerator Technologiczny Gliwice sp. z o.o.

www.akceleratorgliwice.pl

Wiodącymi obszarami zainteresowania Funduszu są innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, a w szczególności wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty, Elektronika oparta na polimerach przewodzących, Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, Sensory, w tym biosensory, i inteligentne sieci sensorowe, Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, Optoelektroniczne systemy i materiały, Inteligentne technologie kreacyjne.

 

Wśród sukcesów Funduszu należy wymienić inwestycje w dwie spółki kapitałowe: Nano Games i ISS RFID. Pierwsza z nich rozwija technologie wykorzystywane w grach komputerowych, tak aby mogły zostać wykorzystane w innych branżach. Celem prac jest stworzenie wyspecjalizowanej technologii do symulacji rzeczywistych zdarzeń w mieście oraz zastosowanie jej w prototypie symulatora profesjonalnego i symulatora dla odbiorcy indywidualnego. Z kolei celem ISS RFID jest stworzenie nowatorskich plomb zabezpieczających w oparciu o technologię RFID, które będą informować o uszkodzeniach lub przerwaniu.

Alfabeat ALFA sp. z o.o. sp. k.a.

Materiał promocyjny

Celem Funduszu jest pozyskanie w ciągu 4 lat co najmniej 400 projektów B+R we wczesnej fazie rozwoju, w tym 80 projektów do pogłębionej weryfikacji/akceleracji i 20 projektów do wsparcia kapitałowego w postaci inwestycji. Alfabeat ALFA będzie realizować strategię pozyskiwania projektów w oparciu o autorskie inicjatywy tj. projekt Clipster, program ambasadorski na uczelniach wyższych, program spotkań z małymi i średnimi firmami, a także dedykowane działania PR.
Fundusz zapewni wybranym projektom pełne wsparcie biznesowe, technologiczne, prawne, od momentu weryfikacji projektu, aż do wyjścia z inwestycji.
 

Augere Health Food Fund sp. z o.o.

Celem Funduszu Augere Health Food Fund  jest zaspokojenie popytu na nowe rozwiązania (technologiczne i procesowe) pozwalające tworzyć wartość dodaną polskich przedsiębiorstw z branży spożywczej. Fundusz dąży do utworzenia efektywnego mechanizmu wspierającego rozwój sektora żywności wysokiej jakości poprzez współpracę na rzecz komercjalizacji efektów prac badawczo – rozwojowych środowisk naukowych, przedsiębiorców i inwestorów.

Augere Health Food Fund w okresie najbliższych czterech lat planuje zrealizować ponad 15 inwestycji kapitałowych o wartości od 0,5 mln do 3 mln zł każda. W obszarze zainteresowania Funduszu znajdują się: produkty innowacyjne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, technologie pakowania, innowacyjne metody pozwalające na poprawę dobrostanu i ochronę zdrowia zwierząt, metody biologizacji rolnictwa, a także produkcja ekologiczna surowców roślinnych i zwierzęcych.

 

Profil działalności: Tech Food i Life Science.

BlueLab sp. z o.o. sp.k.

Kluczową specjalizacją Funduszu jest szeroko rozumiana automatyzacja/robotyka/urządzenia b2b, oraz technologie wpisujące się koncepcję „Przemysłu 4.0”, takie jak: przemysłowy Internet rzeczy, Integracja horyzontalna i wertykalna systemów, Rozwiązania z obszaru symulacji, Autonomiczne roboty, Big data, Rozszerzona rzeczywistość, Rozwiązania chmurowe czy Cyberbezpieczeństwo. Ponadto Fundusz poszukuje potencjalnych projektów w sektorach: energetyka (urządzenia i podzespoły do produkcji i zwiększenia efektywności zużycia prądu), medycyna (urządzenia medyczne i biotechnologia), innowacyjne technologie (procesy i produkty sektora rolno-spożywczego), technologie materiałowe, nanotechnologie.

Dotychczasowa działalność bValue Bridge obejmuje: budowę pipeline’u, uczestnictwo w konferencjach, wewnętrzne pitching meetup’y ze startupami praz udział w dwóch komitetach inwestycyjnych we współpracy z NCBR.

Bridge Alfa by YouNick Mint sp. z o.o. sp. k.a.

Bridge Alfa by YouNick Mint to wehikuł inwestycyjny operacyjnego funduszu YouNick Mint. W jego ramach poszukiwane i wspierane są projekty z zakresu technologi i biotechnologi inżynierii medycznej, wytwarzania produktów leczniczych i leków biotechnologicznych, procesów i produktów chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska, wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów o zaawansowanych właściwościach, inteligentne sieci oraz technologie geoinformacyjne, elektronika oparta na polimerach przewodzących i inteligentne technologie kreacyjne

YouNick Mint pomysłodawcom oferuje transpartny proces inwestycyjny, wsparcie zespołu ekspertów branżowych - bazujących na własnych sukcesach z sektora industry i pharma -  m.in. w zakresie user research i industrial design oraz sieć międzynarodowych kontaktów.

 

Profil działalności: - healthcare, digital healthcare, industry 4.0, smart homes, AI & chatbots, Industrial IoT, innovative diagnose, Pharmocoevolution.

Data Ventures Sp. z o.o. (wcześniej Data Invest sp. z o.o.)

Data Ventures jest firmą venture capital skoncentrowaną na obszarze big data.

 

Inwestujemy w sektory: analiza danych, fintech, cyberbezpieczeństwo oraz SaaS. Naszą misją jest wspierać przedsiębiorców technologicznych w zmienianiu świata poprzez lepsze rozumienie otaczających nas danych. Prowadzimy globalną politykę inwestycyjną z koncentracją na obszarze środkowo-europejskim. Siłą naszej firmy jest mocny zespół operacyjny oraz długoterminowa perspektywa inwestycyjna.

 

Nasza strategia opiera się na inwestowaniu w skoncentrowane portfolio Spółek na wczesnym etapie rozwoju, których działalność opiera się na sektorze B2B oraz które wykorzystują oprogramowanie do budowania przewagi konkurencyjnej. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w działalność operacyjną w obszarach: rozwoju produktu, zintegrowanej sprzedaży i marketingu, technologii big data oraz "roll-outu" biznesu na rynkach zagranicznych. Staramy się równocześnie wspierać proces wymiany najlepszych praktyk w ramach Spółek w naszym portfelu, jak również poszukujemy efektów synergii pomiędzy naszymi inwestycjami.

Impera Alfa sp. z o.o.

Fundusz Impera Alfa jest funduszem typu VC, który został powołany w celu finansowania projektów technologicznych na etapie fazy Proof of Principle i Proof of Concept, pochodzących przede wszystkim ze środowisk jednostek naukowych. Jego głównym obszarem inwestycyjnym są sektory: technologii w zakresie zdrowia zwierząt i diagnostyki; hodowli zwierząt w szczególności zarządzania łańcuchem dostaw, systemy kontroli jakości i systemy żywienia, technologii produkcji rolnej i składowania, genetyki zwierząt i roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych oraz technologii żywności i dodatków do żywności.

Ponadto, Fundusz będzie realizował projekty dotyczące m.in.: technologii i usług powiązanych z medycyną i zdrowiem, energetyki odnawialnej, wysokosprawnych, niskoemisyjnych i zintegrowanych układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, projekty z zakresu ICT, w tym: wzornictwo, gry, multimedia, technologie z zakresu clean-tech, projekty z zakresu Consumer/Customer Internet m.in dla branży finansowej i reklamowej.

Infini sp. z o.o.

Podstawowym celem Funduszu Infini jest wsparcie projektów B+R znajdujących się na wstępnych etapach zaawansowania pomysłu (faza preseed). Głównym, obszarem zainteresowania Funduszu są̨ technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne.
Polityka Inwestycyjna Infini zakłada inwestycje w obszary związane z life science, w tym w szczególności technologie medyczne, biotechnologie i farmacje oraz technologie materiałowe, chemiczne i przemysłowe. Ponadto wśród obszarów zainteresowania Funduszu są również lotnictwo (w szczególności samoloty i  pojazdy bezzałogowe), elektronika, informatyka, robotyka i automatyka oraz energetyka, ochrona środowiska, technologie odzysku i recyklingu.
Fundusz Infini jest kontynuacją funduszu utworzonego w ramach pilotażowej edycji Programu Bridge Alfa  realizowanego w latach 2014-15 w ramach której fundusz zainwestował m.in. w spółkę FlyTech UAV (opracowującą autonomiczne, lotnicze systemy bezzałogowe dla branży takich jak geodezja, budownictwo, energetyka, rolnictwo, ochrona środowiska czy ratownictwo, spółkę Bioacoustic (realizującą prace B+R dotyczące nowej formy terapii dla osób cierpiących na szumy uszne), spółkę Startit Vet (prowadzącą badania przedkliniczne dotyczące prac nad nową substancją czynną do zwalczania chorób zwierząt wywołanych przez koronawirusy), spólkę Cityglobe (prowadzącą prace B+R dotyczące wytworzenia systemu zarzadzania zasobami danych o dużej zmienności i złożoności jakim jest parametryzacja atrakcyjności inwestycyjnej miast) i projekt Pracello (mający na celu wdrożenie na rynek weterynaryjnego produktu leczniczego na bazie komórek macierzystych).

Innoventure sp. z o.o.

INNOventure pomaga naukowcom, wynalazcom i przedsiębiorcom w rozwijaniu projektów biznesowych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Fundusz wspólnie z naukowcami, ośrodkami naukowymi i inwestorami tworzy spółki, a jako udziałowiec dostarcza nie tylko kapitał finansowy, ale także szerokie wsparcie w budowaniu wartościowego biznesu.
Fundusz łączy ze sobą środowiska naukowe, ekosytem Krakowskiego Parku Technologicznego oraz sieci inwestorów prywatnych SATUS, TRIGON i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych - największą organizacją zrzeszającą inwestorów w Polsce (blisko 12 tysięcy członków).
INNOventure z sukcesem realizował pilotaż programu BRIdge Alfa, inwestując m.in. w jedną z najbardziej obiecujących polskich spółek biotechnologicznych - Poltreg Sp. z o.o., która upowszechnia przełomową terapię cukrzycy typu I u dzieci.  Inwestycja już po roku pozyskała dwóch nowych inwestorów z komercyjnego rynku kapitałowego, korzysta również ze środków programu ‘szybka ścieżka’ i Horyzont 2020.
Obecnie na etapie przygotowania kolejnych inwestycji znajduje się szereg projektów wywodzących się ze środowisk naukowych, w tym takich renomowanych instytucji jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska Akademia Nauk. Ściśle współpracujemy z wszystkimi uczelniami technicznymi z Krakowa i wieloma z całego kraju.
Fundusz poszukuje projektów na wczesnym etapie rozwoju, ale o ogromnym potencjale, zwłaszcza w obszarze inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych, z uwagi jednak na zainteresowanie dywersyfikacją portfela inwestycyjnego, nie wykluczamy żadnej innej specjalizacji.

Kvarko sp. z o.o.

www.kvarko.pl

Dominującym obszarem zainteresowania Funduszu są innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, a także żywność wysokiej jakości i biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska. Ponadto Fundusz inwestuje w obszarze zdrowego społeczeństwa, które obejmuje: technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, diagnostykę i terapię chorób cywilizacyjnych, medycynę spersonalizowaną oraz wytwarzanie produktów leczniczych.

Leonardo Fund sp. z o.o.

Fundusz inwestuje w projekty w fazie Proof of Principle i Proof of Concept. Wspiera komercjalizację wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych technologii.

 

Celem funduszu jest zbudowanie zdywersyfikowanego branżowo portfela inwestycji w dwóch głównych obszarach: w obszarze innowacyjnych technologii kreacyjnych i procesów przemysłowych (gry wideo, multimedia  oraz elektronika, automatyzacja i robotyka) oraz w obszarze zdrowego społeczeństwa (technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych i wytwarzanie produktów leczniczych).

Zespół zarządzający jest złożony z trzech menadżerów inwestycyjnych z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w obszarach inwestycyjnych funduszu oraz wspólnym doświadczeniem inwestycyjnym.

 

Profil działalności: Gry wideo, Mulitmedia, Hardware, Software.

LQT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością FUND II S.K.A.

LQT Fund II wspiera innowacje poprawiające jakość ludzkiego życia (LQT - Life Quality Technologies), by rozwiązywać wynikające z obecnych zmian społecznych problemy w zakresie  demografii, pracy i biznesu.

Do głównych obszarów inwestycyjnych LQT Fund II należą projekty kategorii digital healthcare i nowoczesnej edukacji oraz rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów biznesowych, deep tech i enterprise software.

Fundusz planuje zrealizować 10-12 inwestycji z maksymalnym limitem inwestycyjnym wysokości  3 mln zł. W ramach swojej strategii inwestycyjnej, LQT Fund II wesprze skalowalne projekty wysokiego ryzyka o dużym potencjale komercjalizacyjnym, wykorzystujące zaangażowanie polskich naukowców w proces naukowo-badawczy.

LQT Fund II jest kontynuacją funduszu utworzonego w latach 2014-2015 w ramach pilotażowej edycji Programu Bridge Alfa.

 

ZŁÓŻ SWÓJ PROJEKT

Nex Invest sp. z o.o. sp. k.a.

Fundusz inwestuje w projekty istotnie przyczyniające się do rozwiązywania problemów sektora energetycznego: wykorzystujące technologie chemiczne i biochemiczne w procesach wytwarzania i konwersji energii; służące poprawie warunków eksploatacji i przesyłu gazu i ropy; rozwiązania z zakresy zarządzania siecią elektryczną, a także OZE.
Fundusz nie wyklucza inwestycji w spółki celowe bądź projekty wpisujące się w inne niż  wymieniona.  Możliwa jest również komercjalizacja technologii o pierwotnym przeznaczeniu dla sektora energii w innych branżach (np. technologie procesowe w przemyśle produkcyjnym, technologie cyberbezpieczeństwa w bankowości i telekomunikacji).

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.

Fundusz inwestuje spółki B2B w obszarze nowych materiałów, procesów wytwarzania z naciskiem na inżynierię chemiczną i procesową oraz przemysłu i elektroniki. W skład zespołu wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w inwestycjach, pozyskiwaniu projektów, patentowaniu, a także posiadający sieć kontaktów przemysłowych. Fundusz koncentruje się na wyborze projektów technologicznych z potencjałem komercyjnym i rynkowym.
Spółki z obecnego portfela inwestycji mogą pochwalić się współpracą z firmami takimi jak: Volkswagen Motor Polska, Tauron, Grupa Azoty, Solaris, NVIDIA, Koleje Mazowieckie, Rimac Automobili, Magna International.

SpeedUP BRIdge Alfa Sp. z o.o.

Fundusz inwestuje w projekty mające na celu rozwój kadry naukowej w obszarze umiejętności prowadzenia prac badawczych i tworzenia innowacji na podstawie analizy potrzeb i problemów rynku. Dodatkowo w technologie hardware (projekty mające zastosowanie w elektronice, sensoryce, informatyce i komunikacji, inteligentne komponenty sieci, inteligentne obiekty, urządzenia skomunikowane w ramach Internetu Rzeczy oraz technologie nasobne), software (innowacje technologiczne w postaci projektów stanowiących nowoczesne oprogramowanie niebędące wynikiem kompilacji istniejących już i znanych rozwiązań; w tej dziedzinie Fundusz będzie poszukiwał projektów poszerzających i doskonalących obecne narzędzia tworzenia, testowania oprogramowania i jego dystrybucji), Computer-Human Interfaces (nowoczessne sposoby komunikowania się pomiędzy użytkownikiem a komputerem - Virtual Reality, Augmented Reality, a także Brain-Computer Interfaces, Chatbot Interfaces, People Literate Technologie) oraz Machine2Machine Interfaces (projekty poprawiające sposoby komunikacji pomiędzy urządzeniami np. moduły sieci opartych o nowoczesne protokoły, inteligentne systemy wspomagające samoorganizację sieci, zachowanie ciągłości komunikacji w sieciach, czy zachowanie bezpieczeństwa sieci.
Sukcesy funduszu i spółek portfelowych: wyjście z inwestycji w spółkę Storic - IRR 16% (sprzedaż udziałów inwestorowi prywatnemu), zdobycie przez spółkę StethoMe wyróżnienia Hardware Massive 2017, uwzględnienie jej w zestawieniu TOP 50 of Startups in Pioneers Festival in Vienna, 2017, a także uczestnictwo w finale Bringing tech&science closer to people (2017) oraz nagrda Champion Award w Philips Innovation Challenge (2016 r.).

W przygotowaniu:
● Wspólnie z Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowujemy cykl merytorycznych spotkań dla osób związanych z branżą medyczną w Polsce (decydenci) - pierwsze spotkanie planowane jest na październik
● Kolejne edycje warsztatów Alfa School, które odbędą się jesienią.

StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. sp. k.a.

Fundusz StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. sp. k.a., działający pod marką Star Finder, ma następujące główne obszary zainteresowania: nauki przyrodnicze (bio-technologie, nano-technologie, technologie dot. zdrowia i żywności), ICT i inżynieria (cloud computing, cyber bezpieczeństwo, rozszerzona rzeczywistość, internet rzeczy, big data, technologie ochrony środowiska i inne).

 

Fundusz planuje pozyskać ponad 900 projektów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, spośród których wybierze 12-14 projektów, które otrzymają inwestycję i wsparcie NCBR.

 

Star Finder czerpie z doświadczenia funduszu StartVenture@Poland (pierwsza edycja Bridge Alfa),  którego spółki portfelowe pozyskały uznanie, nagrody i kolejne rundy finasnowania. Jednym z przykładów jest HiProMine SA, która zajmuje się produkcją wysokiej jakości białka i tłuszczy z owadów, które dostarcza na rynek paszowy. W 2016 roku HiProMine zostało zwycięzcą konkursu Master of Innovation organizowanego w ramach wydarzenia BioForum, zwyciężyło także w konkursie Inicjator Innowacji 2016, a także w konkursie Technology Fast 50 2016 Central Europe zdobywając tytuł "Most Disruptive Innovation". Wśród innych sukcesów StartVenture@Poland można wymienić spółki biotechnologiczne - NanoSanguis i NanoVelos, które pod koniec 2016 roku weszły w skład holdingu NanoGroup i pozyskały dalsze finansowanie. NanoGroup planuje w trzecim kwartale. 2017  wejście na główny parkiet GPW.

  

Nazwa Funduszu           

Osoba kontaktowa

Numer telefonu

Adres e-mail

Akcelerator Technologiczny Gliwice sp. z o.o.

Natalia Marek

(32) 335 85 03

info@akceleratorgliwice.pl

Alfabeat ALFA sp. z o.o. sp. k.a.

Bartosz Lipnicki

+48 502 705 292

bartosz.lipnicki@alfabeat.pl

Augere Health Food Fund sp. z o.o.

Tomasz Kaniowski

+48 694 487 513

tomasz.kaniowski@augereventure.pl

BlueLab sp. z o.o. sp.k.

-

(22) 745 19 10

pitch@bvalue.vc

Bridge Alfa by YouNick Mint sp. z o.o. sp. k.a.

Adam Siwczyński

+48 502 787 817

adam.siwczynski@younick.pl

Data Invest sp. z o.o.

-

(56) 657 71 77

projects@dataventures.io

Impera Alfa sp. z o.o.

Bartosz Podhorodecki

+48 600 818 884

bartosz.podhorodecki@imperaalfa.pl

Infini sp. z o.o.

Beata Stanula

(22) 629 26 36

infini@infini.pl

Innoventure sp. z o.o.

Aldona Chwalik Raczyńska

(12) 387 81 60

office@innoventure.io

Kvarko sp. z o.o.

Paweł Wielgus

(71) 725 34 10

office@kvarko.pl

Leonardo Fund sp. z o.o.

Dominik Majewski

+48 697 889 601

dominik.majewski@leonardofund.pl

LQT Fund II SA

Aleksander Dobrzyniecki

+48 603 876 066

ad@blackpearls.vc

Nex Invest sp. z o.o. sp. k.a. / Value tech Seed

Krzysztof Jakubczak

501 740 074

k.jakubczak@valuetech.pl

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.

Aleksandra Donocik

512262418

a.donocik@pibir.pl

SpeedUP BRIdge Alfa Sp. z o.o.

Biuro

(61) 827 09 99

info@speedupgroup.com

StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. sp. k.a.

Aleksander Mokrecki

    508878229

aleksander.mokrecki@starfinder.eu

 

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt m.in. dla funduszy venture capital.

Zasada działania programu Bridge ALfa:

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

<<Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWszystkie dokumenty/edycja 2016>>

Komponent realizowany jest jako projekt systemowy POIR.

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny

Ważne wydarzenia i terminy

 

Masz pytanie w sprawie komercjalizacji B+R? Zapytaj eksperta

Ekspert NCBR
Ekspert NCBR
Regulamin komercjalizacji B+R
Najlepsi fachowcy
Skuteczna pomoc
Odpowiedź eksperta na piśmie