Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkurs 1/1.3.1/2017

Uprzejmie informujemy, że 1 sierpnia 2017 r. ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów grantowych w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo - rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”.

DOKUMENTY PODSTAWOWE:

 1. Ogłoszenie o konkursie - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 2. Regulamin Przeprowadzania Konkursu - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 3. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - Poddziałanie 1.3.1 - UWAGA - dokument zaktualizowany.
 4. Wykaz Krajowych inteligentnych specjalizacji.
 5. Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej przez NCBR.
 6. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy - Nowy dokument.
 7. Metodologia ryczałtowa - Nowy dokument.

 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

1. Wzór wniosku o dofinansowanie - Poddziałanie 1.3.1 POIR

2. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy.
3. Informacje na potrzeby ewaluacji.
4. Instrukcja wypełniania  wniosku o dofinansowanie - UWAGA - dokument zaktualizowany.
5. Wzór oświadczenia dot. składania dokumentacji w systemie IT.

DOKUMENTY DODATKOWE:

 1. Rozporządzenie KE nr 651/2014.
 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIR.
 4. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych definicje.
 5. Ustawa wdrożeniowa.
 6. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1301/2013 z dnia 17.12.2013 r.
 7. Rozporządzenie PE i Rady UE Nr 1303/2013 z 17.12.2013 r.
 8. Klasyfikacja badań naukowych i prac rozwojowych dla celów klinicznych.
 9. Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej.
 10. Poradnik dla użytkowników dotyczący definicji MŚP

 UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_A
 2. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_B
 3. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_A v Alfa Plus UWAGA - nowy dokument
 4. Wzór Umowy o dofinansowanie - Ściezka_B v Alfa Plus UWAGA - nowy dokument

 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU BRIDGE ALFA:

 1. Regulamin Funkcjonowania Funduszu Alfa

 KONTAKT:

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

LISTA RANKINGOWA FUNDUSZY VC 2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że alokacja środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w konkursie nr 1/1.3.1/2017 organizowanym w ramach Działania 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych,  Poddziałania 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie pre-seed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa została zwiększona. 

Lista Wnioskodawców rekomendowanych do dofinansowania znajduje się w poniższym linku.

OFERTA INWESTYCYJNA FUNDUSZY BRIDGE ALFA EDYCJA 2016

Uprzejmie informujemy, że do realizacji Programu „BRIdge Alfa” edycja 2016 finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój zostały wyłonione następujące Fundusze inwestycyjne:

Wprowadź swój Fundusz do bazy funduszy VC!

Utworzenie profilu Państwa funduszu i uzupełnianie statystycznych informacji o jego działalności możliwe jest pod adresem bazafunduszevc.bridge.gov.pl

  

Nazwa Funduszu      

Osoba kontaktowa

Numer telefonu

Adres e-mail

Akcelerator Technologiczny Gliwice sp. z o.o.

Natalia Marek

(32) 335 85 03

info@akceleratorgliwice.pl

Alfabeat ALFA sp. z o.o. sp. k.a.

Bartosz Lipnicki

+48 502 705 292

bartosz.lipnicki@alfabeat.pl

Augere Health Food Fund sp. z o.o.

Tomasz Kaniowski

+48 694 487 513

tomasz.kaniowski@augereventure.pl

BlueLab sp. z o.o. sp.k.

-

(22) 745 19 10

pitch@bvalue.vc

Bridge Alfa by YouNick Mint sp. z o.o. sp. k.a.

Adam Siwczyński

+48 502 787 817

adam.siwczynski@younick.pl

Data Invest sp. z o.o.

-

(56) 657 71 77

projects@dataventures.io

Impera Alfa sp. z o.o.

Przemysław Lahuta

+48 600 818 884

przemyslaw.lahuta@imperaalfa.pl

Infini sp. z o.o.

Beata Stanula

(22) 629 26 36

infini@infini.pl

Innoventure sp. z o.o.

Aldona Chwalik Raczyńska

(12) 387 81 60

office@innoventure.io

Kvarko sp. z o.o.

Paweł Wielgus

(71) 725 34 10

office@kvarko.pl

Leonardo Fund sp. z o.o.

Dominik Majewski

+48 697 889 601

dominik.majewski@leonardofund.pl

LQT Fund II SA

Aleksander Dobrzyniecki

+48 603 876 066

ad@blackpearls.vc

Nex Invest sp. z o.o. sp. k.a. / ValueTech Seed

Paweł Grzegorczyk

728 821 180

pgrzegorczyk@valuetech.pl

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o.

Aleksandra Donocik

512262418

a.donocik@pibir.pl

SpeedUP BRIdge Alfa Sp. z o.o.

Biuro

(61) 827 09 99

info@speedupgroup.com

StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. sp. k.a.

Aleksander Mokrecki

508 878 229

aleksander.mokrecki@starfinder.eu

AgriTech sp. z o.o

Hanna Łabęda

 

hanna.labeda@knowledgehub.pl

SImpact Fund sp. z o.o.

Wojciech Majewski

601 198 201

wm@simpact.vc

Leonarto sp z o.o

Cezary Iwan

605 959 689

cezary.iwan@gmail.com

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt m.in. dla funduszy venture capital.

Zasada działania programu Bridge ALfa:

Pytania lub wątpliwości związane z konkursem w ramach Poddziałania 1.3.1 POIR można kierować na następujący adres mailowy: n1ba@ncbr.gov.pl

<<Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieWszystkie dokumenty/edycja 2016>>

Komponent realizowany jest jako projekt systemowy POIR.

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Fundusze Venture Capital - Bridge Alfa -zagadnienia prawne i merytoryczne
Egzemplarz bezpłatny